Ks. B. Brzyś: chcemy dotrzeć do Polaków stojących daleko od Kościoła

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chcemy przede wszystkim dotrzeć do tych Polaków, którzy przyjechali do Francji ale ich drogi rozeszły się z drogami Kościoła a jest ich kilkadziesiąt procent – powiedział w rozmowie z KAI ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W Warszawie obradowało prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Ks. Brzyś zapowiedział, że w dniach 28-31 kwietnia w Paryżu odbędzie się Kongres Nowej Ewangelizacji. Będą w nim uczestniczyć duchowni i świeccy. „Chcemy zastanowić się czego oczekuje od duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji Duch Święty i jak możemy odpowiedzieć na stojące przed nami wyzwania” – powiedział ks. Brzyś.

Przypomniał, że duszpasterstwo Polonii we Francji istnieje od ponad 180 lat ma mocne struktury i dobrze działa. „Co już powiedziałem naszą główną troską jest to jak dotrzeć do Polaków, którzy są daleko od Kościoła. Dlatego zachęcamy naszych aktywnych parafian aby w tym nam pomagali. Chcemy ich zaprosić do naszych ośrodków aby odnaleźli na nowo Chrystusa. Przypomnimy, że inaczej wygląda duszpasterstwo w dużych ośrodkach miejscach takich jak Paryż a inaczej na prowincji” – powiedział ks. Brzyś.

Siedziba Polskiej Misji Katolickiej we Francji znajduje się w Paryżu. W chwili obecnej w PMK pracuje w 70 misjach i 12 instytucjach katolickich 130 księży, 10 kongregacji żeńskich (190 zakonnic) i 4 kongregacje męskie, 10 stowarzyszeń, członków Związku Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji oraz 5 punktów wakacyjnych.

Obrady prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej toczyły się w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Uczestniczyli w nich duszpasterze polonijni oraz świeccy przedstawiciele duszpasterstw z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier oraz bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. Przewodniczącym Prezydium tejże Rady jest bp Lechowicz.

Prezydium tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia.

Prezydium koordynuje działalność Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej i reprezentuje Radę wobec władz kościelnych i świeckich.

W skład prezydium, obok przewodniczącego bp. Wiesława Lechowicza wchodzą: ks. prałat Stefan Wylężek – rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii, ks. prałat Stanisław Budyn – rektor PMK w Niemczech, ks. Bogusław Brzyś – rektor PMK we Francji, ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK w Anglii i Walii, Małgorzata Dudek z Francji, Katarzyna Takácsné Kalińska z Węgier, Zenon Handzel z Anglii oraz Andrzej Holm z Niemiec.

Ks. B. Brzyś: chcemy dotrzeć do Polaków stojących daleko od Kościoła
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze