Przecieszyn, 28.05.2017. Ks. Tymoteusz Szyd³o (L) witany przez proboszcza ks. Jacka Przyby³ê (P) przed msz¹ prymicyjn¹ w rodzinnej parafii Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Przecieszynie (woj. ma³opolskie), 28 bm. Tymoteusz Szyd³o, syn premier Beaty Szyd³o, przyj¹³ 27 bm. œwiêcenia kap³añskie. (mr) PAP/Jacek Bednarczyk

Ks. Tymoteusz Szydło odprawił Mszę św. w rycie trydenckim

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

11 czerwca ks. Tymoteusz Szydło odprawił w Bielsku-Białej jedną z pierwszych Mszy św. w rycie trydenckim. Podczas sprawowania sakramentów asystował mu diakon i subdiakon. 

Po Mszy św. ks. Szydło udzielił uroczystego błogosławieństwa zgromadzonym, a po całej liturgii wszyscy byli zaproszeni do świętowania w plebańskim ogrodzie. 

Przypomnijmy, że 27 maja w bielskiej katedrze odbyły się święcenia prezbiteriatu kilku diakonów, w tym Tymoteusza Szydło, syna premier Beaty Szydło. Wydarzenie to odbyło się echem nie tylko w Polsce, ale również w Europie i poza nią. O bezprecedensowym wydarzeniu informowały media katolickie na całym świecie, jak chociażby Catholic News Agency.

Ks. Tymoteusz Szydło odprawił Mszę św. w rycie trydenckim
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze