Legio­ni­sta wziął zie­mię nasiąk­nię­tą krwią Zbawiciela. Relikwia znajduje się w Częstochowie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta — Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesarze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19 lat znaj­du­je się w Częstochowie.

Już 1 lipca w Sanktuarium będzie miał miejsce odpust. Przy tej okazji zachęca się, aby obecność Przenajświętszej Krwi Chrystusa zainspirowała nas do tego, by dzielić się darem życia i nieść pomoc tym, którym krew jest potrzebna do ratowania życia.

Podczas odpustu będzie możliwość indywidualnego oddania się Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz będzie udzielane błogosławieństwo relikwią.

Legio­ni­sta wziął zie­mię nasiąk­nię­tą krwią Zbawiciela. Relikwia znajduje się w Częstochowie
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze