fot. Paweł Kucharski, Travart

Licheń: rekordowa liczba uczestników „Ars Celebrandi”

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Licheniu zakończyły się trwające od 11 lipca warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”. Ich uczestnicy przez tydzień uczyli się  umiejętności potrzebnych do odprawiania mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, jak również sprawowania innych sakramentów, podstaw Triduum Paschalnego i kalendarza liturgicznego oraz zasad organizowania ceremonii liturgicznych.  

„Niech ratują, jak święty Franciszek, Kościół naszego Pana”. Takie przesłanie przekazał uczestnikom zakończonych dzisiaj  warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” w Licheniu biskup Wiesław Mering. Ordynariusz diecezji włocławskiej co roku sprawuje nad nimi patronat honorowy, a trzy lata temu gościł na nich osobiście. Większość uczestników – nie tylko ministranci, lecz także kapłani – to ludzie młodzi i bardzo młodzi, i to do nich przede wszystkim skierował swój apel ordynariusz włocławski.

Warsztaty „Ars Celebrandi” odbywają się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, które posiada wystarczającą liczbę kaplic i ołtarzy, by kapłanom uczestniczącym w warsztatach zapewnić możliwość codziennego odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (NFRR). W tym roku przyjechało ich rekordowo wielu, tzn. ponad 50 (łącznie z klerykami). Pochodzili nie tylko z Polski, lecz także kilkunastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz księży diecezjalnych przybyli m.in. pijarzy, redemptoryści i sercanie. Dziesięciu odprawiło na tegorocznych warsztatach swoją pierwszą Mszę św. w NFRR. Pozostali doskonalili posiadane wcześniej umiejętności. Dzięki współpracy z klasztorem benedyktynów w Tyńcu wszyscy kapłani i klerycy uczestniczący w „Ars Celebrandi” mogli doskonalić śpiew kapłański pod kierunkiem kantora klasztoru tynieckiego.

fot. Paweł Kucharski, Travart,

Msza święta oprócz celebransa wymaga także ministrantów. Na tegoroczne warsztaty „Ars Celebrandi” przybyło ich ponad stu, z czego ok. 25 z grup dla początkujących służyło do Mszy św. w NFRR po raz pierwszy. Dla obcokrajowców nie mówiących po polsku zorganizowana została grupa warsztatowa w języku angielskim.
Poza celebracją kapłańską i ministranturą prowadzone były również warsztaty chorału gregoriańskiego dla śpiewaków liturgicznych, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Wszyscy uczestnicy korzystali z nabywanych umiejętności już w trakcie warsztatów, podczas licznych codziennych Mszy św. oraz godzin brewiarzowych. Jednak docelowo będą je wykorzystywali tam, gdzie mieszkają – w diecezjalnych środowiskach tradycji łacińskiej, a także rodzinnych parafiach i placówkach posługi duszpasterskiej.

Uczestnicy „Ars Celebrandi” mogli zapoznać się również z bardziej specyficznymi celebracjami, których nie można przeżyć w Kościele na co dzień. W poniedziałek 15 lipca w głównej bazylice licheńskiej odprawiona została Msza św. solenna w rycie dominikańskim – jest to własny obrządek liturgiczny tego zakonu, obowiązujący od jego początków do 1969 r., a dzisiaj celebrowany okazjonalnie. We wtorek 16 lipca, w rocznicę śmierci, odprawiona została Msza requiem z obrzędem absolucji przy katafalku za papieża Innocentego III, wybitnego reformatora Kościoła z początku XIII wieku, który zwołał Sobór Laterański IV. Natomiast w środę 17 lipca celebrowane były benedyktyńskie nieszpory monastyczne.

fot. Paweł Kucharski, Travart

W trakcie warsztatów głoszone były kazania rekolekcyjne (w tym roku poświęcone pełnieniu woli Bożej w ujęciu św. Józefa Sebastiana Pelczara) oraz odbyły się dwa wykłady: Ryszarda Bartoszko o liturgii dawnej kaplicy papieskiej oraz ks. Grzegorza Śniadocha IBP o Dom Prosperze Gueranger OSB i podjętej przez niego restauracji liturgii rzymskiej.
Organizatorem warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” w Licheniu jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia – członek Międzynarodowej Federacji Una Voce, stanowiącej oficjalną reprezentację katolików świeckich, przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. W tym roku odbyły się już po raz szósty (w dniach 11-18 lipca). Pod względem liczby uczestników i skali celebracji liturgicznych jest to największe tego rodzaju wydarzenie na świecie.

Zobacz także
Wasze komentarze