Litwa: Rozpoczął się odpust Matki Boskiej Ostrobramskiej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Wilnie rozpoczął się w sobotę dziewięciodniowy odpust Matki Boskiej Ostrobramskiej powszechnie zwany Opiekami. Odpust zainaugurowała modlitwa różańcowa w językach litewskim i polskim. W sumie zostanie odprawionych blisko 40 mszy świętych w dziewięciu językach.

Przewodnim tematem tegorocznego odpustu jest hasło „Oto Matka Twoja”.

„Ostra Brama jest otwarta dla wszystkich, dla całego świata. Jesteśmy wspólnotą uniwersalną, dlatego msze święte odprawiane w różnych językach są bardzo ważne” – mówi ksiądz prałat Kestutis Łatoża.

W czasie odpustu Matki Boskiej Ostrobramskiej tradycyjnie msze odbywają się głównie po litewsku i po polsku w przylegającym do kaplicy kościele św. Teresy, gdyż Kaplica Ostrobramska jest bardzo mała.

Od kilku lat w kaplicy natomiast odprawiane są msze święte w językach ukraińskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim. W tych modlitwach uczestniczą przede wszystkim dyplomaci i mieszkający na Litwie obcokrajowcy.

Tradycyjnie na Opieki przyjeżdża duża grupa z Białorusi z księżmi, własnym chórem pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. W tym roku pielgrzymka białoruska na Opieki przyjedzie 17 listopada.

Każdego dnia msza święta w języku polskim o godz. 13 (12 w Polsce) będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem portalu Radia Znad Wilii (zw.lt).

Modlitwy w poszczególnych dniach Opiek odbywają się w różnych intencjach: rolników, dziennikarzy, urzędników państwowych, polityków, wojskowych, księży i osób konsekrowanych, młodzieży i harcerzy, osób chorych, uchodźców. W ciągu najbliższego tygodnia odbędą się w Kaplicy Ostrobramskiej dwie nocne adoracje Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie odpustu 18 lutego arcybiskup wileński Gintaras Gruszas włoży na wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej złotą koronę, którą pobłogosławił papież Franciszek podczas wrześniowej wizyty w sanktuarium. Korona został wykonana ze złotych wotów, m.in. 184 obrączek.

Ostatnią mszę świętą w języku polskim podczas tegorocznego odpustu uświetni Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim z Polski.

Od stuleci święto Opieki Matki Boskiej obchodzone jest w tygodniu, w którym przypada 16 listopada – dzień wspomnienia Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Ostra Brama to jedna z bram wjazdowych w fortyfikacjach miejskich wzniesiona w XVI wieku. Pierwotnie nosiła nazwę Bramy Krewskiej albo Miednickiej, gdyż droga prowadziła w kierunku Krewa i Miednik. Te nazwy jednak nie przetrwały. Nazwa Ostra Brama prawdopodobnie wiąże się z konstrukcją murów obronnych miasta, które dawniej zbiegały się z dwóch stron pod kątem ostrym.

W XVII w. karmelici bosi, którzy tuż obok bramy wjazdowej wybudowali kościół św. Teresy, umieścili w niszy bezpośrednio nad bramą od strony miasta obraz Matki Boskiej. Dopiero później wybudowano kaplicę. Autor obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, namalowanego na siedmiu deskach dębowych, nazywanego też ikoną, nie jest znany.

Koronacja obrazu papieskimi koronami odbyła się 2 lipca 1927 roku na Placu Katedralnym w Wilnie. Dokonał jej metropolita warszawski ksiądz kardynał Aleksander Kakowski. Obraz otrzymał wówczas tytuł Matki Miłosierdzia.

Zobacz także
Wasze komentarze