Warszawa, 23.08.2017. Powsta³y z ok. 14 tys. zdjêæ selfie wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej umieszczony na jasnogórskich murach, 23 bm. Obraz ma wymiary 5,6 m na 4,2 m. W internecie mozaika zostanie opublikowana w sobotê, 26 bm. (mr) PAP/Waldemar Deska ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Jasna Góra/ Wizerunek Matki Bo¿ej ze zdjêæ selfie wisi ju¿ na murach***

Matka Boża na znaczku pocztowym

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pocztowcy zachęcają do wysyłania kartek ze znaczkiem z Matką Bożą. Z okazji jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Poczta Polska S.A. wydała okolicznościowy znaczek z wizerunkiem Częstochowskiej Maryi. 

Jego prezentacja odbyła się dziś na Jasnej Górze. Znaczek przygotowano w rekordowym nakładzie 240 tys. sztuk. Wszystko po to, by pielgrzymi wysłali jak najwięcej kartek i listów, i w ten sposób włączyli się w szerzenie kultu Królowej Polski. Znaczek wejdzie do obiegu 26 sierpnia, kiedy w Sanktuarium obchodzone będą główne uroczystości jubileuszowe.

Znaczek przedstawia obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle. Wizerunek zdobią nowe korony, będące repliką tych, które podarował papież Klemens XI oraz pochodząca z XVIII wieku suknia brylantowa. – Poczta Polska jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla Polaków – zapewnia Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej S.A. Podkreśla, że pocztowcy pamiętają o ważnych rocznicach religijnych i patriotycznych, dlatego nie mogli pominąć tak ważnego wydarzenia jakim jest jubileusz koronacji.

14 tysięcy zdjęć-selfie, które tworzą wizerunek MB Częstochowskiej, fot: Waldemar Deska, PAP

Zbliżenie na fragment obrazu, fot: Waldemar Deska, PAP

Wiceprezes Poczty zauważa, że znaczki to miniaturowe pomniki historii. – Jesteśmy zaszczyceni, że w ten sposób możemy przyczynić się do propagowania kultu Matki Bożej i zachęcamy wszystkich do nabywania tych znaczków i wysyłania kartek, by w ten sposób szerzyć naszą miłość do Królowej na cały świat – podkreśla Wiesław Włodek.

Znaczek został wydany w wielkim nakładzie 240 tys. sztuk, podczas gdy zwykle wydawanych jest 100 tys. Jego koszt wynosi 2,60 zł czyli tyle ile kosztuje zwykły znaczek pocztowy. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 51 x 31,25 mm. Znaczkowi towarzyszy koperta pierwszego obiegu, na której znajduje się wydana w Rzymie w 1717 roku rycina przedstawiająca koronację jasnogórskiego Obrazu. Znaczek i kopertę będzie można kupić 26 sierpnia także na Jasnej Górze.

Selfie dla Maryi
Dziś zaprezentowano też powstały z około 14 tysięcy zdjęć selfie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony na jasnogórskich murach. Obraz ma wymiary 5,6 m na 4,2 m. W internecie mozaika zostanie opublikowana w sobotę.

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej powstały ze zdjęć-selfie umieszczony na jasnogórskich murach, fot: Waldemar Deska, PAP

Matka Boża na znaczku pocztowym
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze