Fot. Pexels

Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki Pawła VI „Humanae vitae”, która podejmuje  temat rodziny i rozrodczości. Jest też głosem sprzeciwu wobec antykoncepcji. Paweł VI pracował nad dokumentem pięć lat. Na jej ostateczny kształt duży wpływ miał kard. Karol Wojtyła.

Encyklika Pawła VI „Humanae vitae” porządkuje zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, podejmuje temat ludzkiej rozrodczości i kontroli urodzin. Dla samego Pawła VI była jednym z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu. Pracował nad nim pięć lat. Jak sam przyznał na audiencji ogólnej po jej ogłoszeniu, okupił ją wielkim cierpieniem, długimi zmaganiami i konsultacjami. Miał jednak świadomość, że jako następca Piotra musi zająć jasne stanowisko w sprawie metod kontroli urodzin.

Proces powstawania encykliki „Humanae vitae” odsłaniają m.in. przeprowadzone ostatnio badania w archiwach watykańskich. Poprowadził je ks. Gilfredo Marengo z nowego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Jednym z elementów, które wyłaniają się z tych badań, jest związek nauczania Pawła VI z doktryną Soboru Watykańskiego II. Encyklika – jak mówi ks. Marengo – jest w istocie aplikacją soborowej antropologii do realiów życia małżeńskiego.

W roku 50-lecia encykliki organizowane są spotkania i sesje jej poświęcone. Spotkania takie odbyły się m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.  „Natura ludzka jest czymś stałym mimo zmiennych okoliczności zewnętrznych ta natura pozostaje stała. Wyzwolenie tej natury taką drogą jaką proponują neomarksiści powoduje jeszcze większe zniewolenie człowieka. Pozbawienie go wolności” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas sympozjum zorganizowanym w maju na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Profetyczny okazał się głos encykliki co do skutków działania antykoncepcji. Paweł VI trafnie przewidywał, że jej stosowanie otworzy szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów” – mówił w czerwcu br. w Warszawie abp Henryk Hoser SAC.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze