EPA/JIM HOLLANDER

Biskupi z całego świata wyrazili solidarność i uznanie chrześcijanom w Izraelu

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pełną solidarność, uznanie i poparcie oraz nadzieję na lepszą przyszłość chrześcijan z Izraela wyrazili biskupi z różnych stron świata, którzy w dniach 12-17 stycznia odwiedzili ten kraj i Palestynę. Mówi o tym komunikat końcowy, ogłoszony 17 bm. przez 15 biskupów – głównie katolickich, ale też jednego anglikańskiego – tworzących tzw. Koordynację Ziemi Świętej, na zakończenie ich pobytu na tym obszarze.

Na wstępie swego dokumentu hierarchowie zapewnili, że solidaryzują się ze wszystkimi chrześcijanami zamieszkującymi ten obszar, dodając, że jak co roku celem ich przyjazdu było spotkanie „z naszymi braćmi i siostrami”, wysłuchanie ich i świadectwa, jakie dają oni w obliczu istniejących wyzwań. Podkreślono, że „w tym roku nasza uwaga skupiała się na tych chrześcijanach, którzy żyją w Państwie Izrael”.

Biskupi zaznaczyli, że w czasie tej wizyty zobaczyli, jak „współżyją ze sobą i pracują dla wspólnego dobra swego społeczeństwa” obywatele izraelscy różnego pochodzenia. Podkreślili, że mieszkający tam chrześcijanie pragną żyć jako pełnoprawni obywatele, „cieszący się prawami uznanymi w społeczeństwie pluralistycznym i demokratycznym”. „Widzieliśmy ważny życiowo wkład, jaki wnoszą oni szczególnie przez szkoły, szpitale, udział w życiu publicznym i próby budowania mostów między różnymi religiami” – stwierdzili autorzy oświadczenia.

Jednocześnie wspomnieli o „wielkich trudnościach”, na jakie chrześcijanie napotykają we wszystkich dziedzinach. Wraz z innymi mieszkańcami Izraela – Palestyńczykami i migrantami – wielu tamtejszych wyznawców Chrystusa jest systematycznie dyskryminowanych i marginalizowanych.

Szczególne zaniepokojenie wyrażali oni z powodu nowej ustawy o Izraelu jako Narodzie-Państwie Ludu Żydowskiego (uchwalonej w lipcu 2018). Miejscowi przywódcy chrześcijańscy obawiają się, że nowe przepisy tworzą „konstytucyjną i prawną podstawę do dyskryminacji” mniejszości, podważając przy tym ideały równości, sprawiedliwości i demokracji. „Jesteśmy po stronie chrześcijan izraelskich i tych wszystkich, którzy rzucają wyzwanie dyskryminacji, popierając ich wołanie o ochronę pluralizmu w kraju” – napisali biskupi.

Nawiązując do zbliżającego się Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan potwierdzili solidarność ze wszystkimi Kościołami w tym państwie, zapewniając o modlitwie o to, aby chrześcijanie tamtejsi mogli pracować razem dla osiągnięcia sprawiedliwości i pokoju.


Biskupi-pielgrzymi wspomnieli też o swych odwiedzinach Palestyny, gdzie zetknęli się z wielką biedą i innymi problemami, pogłębionymi jeszcze przez znaczne obcięcie pomocy humanitarnej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Według autorów komunikatu końcowego w wyniku tych działań znacznie wzrosło zagrożenie dla takich podstawowych usług dla uchodźców jak opieka zdrowotna czy oświata, czemu towarzyszy także ciągłe łamanie ich podstawowej godności ludzkiej. „Nie można tego ani ignorować, ani tolerować” – czytamy w dokumencie.

Biskupi wezwali swe rządy do wsparcia programów pomocy uchodźcom i do podwojenia wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązań dyplomatycznych, które doprowadziłyby do pokojowego współistnienia dwóch demokratycznych i suwerennych państw: Izraela i Palestyny.

„Podziwiamy nasze siostry i braci w Ziemi Świętej za ich niegasnącą nadzieję i zobowiązujemy się, przez modlitwę, pielgrzymowanie i praktyczną solidarność, pomagać im w zachowaniu tej nadziei” – zakończyli swój dokument członkowie Koordynacji Ziemi Świętej.

W skład delegacji, której przewodniczył bp Declan Lang z Konferencji Biskupiej Anglii i Walii, wchodziło po dwóch hierarchów z tego episkopatu i Irlandii oraz pojedynczy biskupi z Francji, Kanady, Niemiec, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Skandynawii, Szkocji, Szwajcarii i USA. Jednym z 15 członków grupy był też anglikański biskup Christopher Chessun. Pielgrzymi odwiedzili Jerozolimę i Hajfę w Izraelu oraz Dżenin w Palestynie. Pobyt w Ziemi Świętej przebiegał pod hasłem „Chrześcijanie w Izraelu: wyzwania i możliwości”.

Zobacz także
Wasze komentarze