Dni Maryjne w Japonii

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Przez w sanktuarium maryjnym w Akicie (północno-wschodnia część Honsiu) odbyły się Dni Maryjne z udziałem ok. 350 pielgrzymów z Japonii i zagranicy. Przewodniczył im metropolita tokijski abp Tarcisio Isao Kikuchi, zarazem administrator apostolski diecezji Niigata, na której terenie znajduje się sanktuarium.

Odczytał on list od nieobecnego w tym czasie w Japonii nuncjusza apostolskiego abp. Josepha Chennotha, który pozdrawiał wszystkich pielgrzymów i życzył im dużo łask.

Zdjęcie: sanktuarium w Akicie, fot. ks. Andrzej Antoni Klimek

Religijne paradoksy Japonii
Oprócz tradycyjnych modlitw, uroczystych Mszy, różańca i Drogi Krzyżowej arcybiskup wygłosił konferencję m.in. nt. japońskich paradoksów religijnych. „Wielu mieszkańców tego kraju nosi na szyi krzyżyki a nawet różańce, co więcej, jeszcze kilka miesięcy temu w katalogu wyrobów sprzedawanych na pokładach samolotów linii lotniczej ANA znajdował się Cudowny Medalik Matki Bożej. Gdyby jednak zapytać, jakie jest znaczenie tych przedmiotów, to zwykle nikt nie potrafiłby na to odpowiedzieć. Toteż na nas, katolikach, spoczywa zadanie świadczenia o duchowych wartościach naszej wiary” – powiedział metropolita stolicy kraju. Dodał, że „Japonia potrzebuje ewangelizacji”.

Abp Kikuchi przybył do Akity wraz z 30-osobową pielgrzymką ze swej archidiecezji. Wśród pątników po raz pierwszy była także kilkunastoosobowa grupa Polaków pod przewodnictwem pracującego od wielu lat w Japonii dominikanina o. Pawła Janocińskiego. Poprowadził on Drogę Krzyżową i zapoznał wszystkich przybyłych z “Różańcem Nadziei”, odmawianym codziennie za młodych Japończyków.

o. Paweł Janociński, fot. arch prywatne

Sanktuarium w Akicie opiekują się siostry służebnice Najświętszego Sakramentu. Jedna z nich – Keiko Ogawa – wyznała, że właśnie tu została uzdrowiona z przewlekłej choroby, odkrywając przy tym w sobie powołanie do służenia Maryi w tym sanktuarium. Główne obchody Dni Maryjnych w tym miejscu już tradycyjnie ogniskują się wokół święta Matki Bożej Bolesnej, 15 września.

Zobacz także
Wasze komentarze