EPA/LUCA ZENNARO

Franciszek do mieszkańców Tajlandii: modlę się za was

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Na kilka dni przed planowanym na 20 listopada przybyciem do Tajlandii Ojciec Święty skierował do mieszkańców tego kraju wideoprzesłanie. Oto jego tekst w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy przyjaciele,

W przeddzień mojej apostolskiej podróży do Tajlandii pozdrawiam was z najgłębszą miłością.

Wiem, że jako naród wieloetniczny i różnorodny o bogatych tradycjach duchowych i kulturowych Tajlandia ciężko pracowała, by promować harmonię i pokojowe współistnienie, nie tylko pośród swoich mieszkańców, ale w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Na tym świecie, który nazbyt często doświadcza niezgody, podziału, wykluczenia, to zaangażowanie na rzecz kształtowania jedności szanującej godność każdego mężczyzny, kobiety i dziecka może być inspiracją dla wysiłków podejmowanych przez ludzi dobrej woli na całym świecie, aby promować wspaniały, prawdziwy rozwój naszej rodziny ludzkiej w solidarności, sprawiedliwości i żyjąc w pokoju.

Podczas mojej podróży będę miał okazję spotkać się ze wspólnotą katolicką Tajlandii, aby umocnić ją w wierze i wkładzie, jaki wnosi ona do całego społeczeństwo. Są oni Tajlandczykami i winni pracować na rzecz swojej ojczyzny. Pragnę również umocnić więzy przyjaźni, łączące nas z wieloma buddyjskimi braćmi i siostrami, którzy dają wymowne świadectwo o tak bardzo charakterystycznych dla waszego ludu wartościach tolerancji i harmonii. Ufam, że moja wizyta przyczyni się do podkreślenia znaczenia dialogu międzyreligijnego, wzajemnego zrozumienia i braterskiej współpracy, szczególnie w służbie ubogim, potrzebującym i służbie pokoju: w tej chwili trzeba bardzo pracować na rzecz pokoju

Wiem, że wiele osób pracuje nad przygotowaniem mojej wizyty, i dziękuję im za to z całego serca. W tych dniach niosę was wszystkich, drodzy przyjaciele w moich modlitwach. Modlę się za was, za wasze rodziny, za waszą ojczyznę; i proszę was bardzo, módlcie się również za mnie. Dziękuję bardzo.

Zobacz także
Wasze komentarze