Kraków: „Dzień wdzięczności” w SWM

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wolontariusze i ich rodziny, przyjaciele, pracownicy i darczyńcy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu” spotkali się podczas „Dnia wdzięczności”, zorganizowanego 26 sierpnia w Krakowie.

W trakcie spotkania wolontariusze dzielili się swoimi świadectwami z pobytów na misjach. Z kolei najmłodsi oraz ich rodzice mogli dowiedzieć się na czym polega praca na misjach oraz jak wygląda życie mieszkańców odległych krajów.

– Poprzez to wydarzenie chcemy dziękować Bogu za dobro, które sprawia przez ludzi, którzy włączają się w dzieło ewangelizacji. Pracujemy na rzecz osób najbardziej potrzebujących naszego wsparcia – mówił ks. Jan Hańderek, prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu”. Jak dodał, celem działalności jest przywrócenie potrzebującym godności, a także przekazywanie innym wiedzy na temat tego jak mądrze nieść wsparcie drugiemu człowiekowi.

Od 1997 SWM przygotował do wyjazdu na misje ponad 400 wolontariuszy, którzy pomagają w budowie szkół, szpitali i sierocińców, pracują w obozach uchodźców, pomagają misjonarzom w domach dla dzieci ulicy w najdalszych zakątkach świata.

– Chcemy wrazić wdzięczność wobec wszystkich, którzy tworzą Salezjański Wolontariat Misyjny, zarówno wolontariuszom, ich rodzicom, a także pracownikom oraz wszystkim darczyńcom, którzy angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym z odległych krajów świata – mówiła Joanna Zając z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu”.


Wolontariusze i współpracownicy SWM podkreślali, że podstawą ich działań jest edukacja, która daje realną szansę na przełamanie błędnego koła ubóstwa, poprzez niesienie pomocy najuboższym z krajów misyjnych.

Od 1997 r. ponad 400 wolontariuszy wzięło udział w realizacji kilkuset projektów zagranicznych. Dotychczasową działalnością SWM objął blisko 40 państw na nie ma wszystkich kontynentach. Działalność ośrodka w kraju obejmuje głównie edukację dzieci i młodzieży, kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz szerzenie idei wolontariatu.

Na terenie SWM działa Park Edukacji Globalnej o powierzchni ponad 2 ha. Miejsce to zostało przygotowywane z myślą o dzieciach i młodzieży, którzy korzystają w nim m.in. z warsztatów edukacyjnych na temat misji, prowadzonych przez wyszkolonych wolontariuszy. W parku znajdują się m.in. mapa świata, zrekonstruowane wioski afrykańskie wraz z autentycznym przedmiotami codziennego użytku. Celem tego przedsięwzięcia jest przekazywanie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat różnorodności kulturowej i problemów globalnych.

Kraków: „Dzień wdzięczności” w SWM
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze