fot. papieskie dzieła misyjne

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny: czas na podsumowanie [SYNTEZA]

7 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stanowił dla całego Kościoła w Polsce inspirację do wzmożonej modlitwy za misje – podkreśla w przekazanym KAI sprawozdaniu ks. prał. Zbigniew Sobolewski, konsultor Komisji KEP ds. Misji i dyrektor dzieła Pomocy Ad Gentes.

Powoli dobiega końca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego motto: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie” akcentuje powołanie misyjne wszystkich ochrzczonych. Papież pragnął, aby obchody tego miesiąca przyczyniły się do rozbudzenia świadomości misyjnej ad gentes i podjęcia z nową mocą nawrócenia misyjnego i reformy struktur duszpasterskich w duchu misyjnym.Wiele diecezji i parafii, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnot podjęło modlitwę w intencji misji; zorganizowano szereg spotkań, kongresów misyjnych i pielgrzymek do sanktuariów diecezjalnych. W szkołach natomiast organizowano specjalne katechezy i konkursy misyjne.

>>> S. Sołtysik: misje to wspólne szukanie Pana Boga

Papież i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Dając rady, jak przeżyć ten miesiąc Ojciec Święty zwrócił uwagę na:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,

2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,

3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,

4) pomoc duchową i materialną na rzecz młodych Kościołów misyjnych.

Papież osobiście zaangażował się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, biorąc udział w celebracjach w Wiecznym Mieście i kierując słowa zachęty do wiernych, by zaangażowali się w misyjne dzieło Kościoła. Powierzając Papieskim Dziełom Misyjnym odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie tego miesiąca w Kościele powszechnym, chciał by był on przeżywany przede wszystkim w diecezjach i parafiach, zgromadzeniach zakonnych oraz ruchach, stowarzyszeniach i fundacjach kościelnych.

Modlitwa za misje

W czasie przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przez 9 miesięcy siostry klauzurowe w Polsce modliły się każdego dnia o owocne przeżycie tego czasu oraz wspierały swymi duchowymi ofiarami misjonarzy. Modlitwa stała się ważnym rysem przeżywanych obchodów.

Zgodnie z wolą ojca świętego, na rozpoczęcie miesiąca misyjnego zorganizowano w wielu katedrach, sanktuariach diecezjalnych i kościołach parafialnych uroczystą mszę św. w intencji misji. Liturgii przewodniczyli księża biskupi lud ich delegaci. Do udziału w Eucharystii i podejmowania czynów miłosierdzia wobec ubogich Kościołów misyjnych biskupi zachęcali kapłanów, siostry zakonne, kleryków, chorych dzieci i młodzież oraz wiernych świeckich.

>>> Bp Stułkowski: nie każdy musi wyjechać na misje, by wspierać dzieła misyjne

Inaugurując obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w archidiecezji białostockiej, podczas Mszy św. abp Tadeusz Wojda zwracał uwagę na to, że każdy chrześcijanin powinien czuć w swoim sercu powołanie misyjne.

– Nie wszyscy możemy jechać na misje, ale wszyscy jesteśmy misjonarzami tam, gdzie żyjemy. Chrystus potrzebuje nas tam, gdzie jesteśmy – mówił abp Wojda.

Msze św. połączone ze spotkaniami misyjnymi odbywały się również w sanktuariach maryjnych w całej Polsce. Wspominano zmarłych misjonarzy oraz modlono się za kościoły misyjne przeżywające prześladowania i trudności. Na Jasnej Górze, podczas Apelu Jasnogórskiego, 1 października, zainaugurowana została codzienna modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na czas szczególnego błagania „za ochrzczonych i posłanych”.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny stanowił inspirację do wzmożonej modlitwy za misje. Wiele diecezji i parafii, zgromadzeń zakonnych oraz wspólnot podjęło modlitwę różańcową i adorację eucharystyczną w intencji misjonarzy. Do parafii rozesłano materiały „Wyrusz na misję już dzisiaj” z rozważaniami na nabożeństwa różańcowe, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozprowadzało różańce misyjne, a wraz z nimi „Misyjne rozważania różańcowe” oraz książeczki z modlitwami za misje dla dzieci i dorosłych.

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt, który połączył różne środowiska misyjne w modlitwie za misjonarzy. Modlący się „odwiedzili” wszystkie kontynenty i „dotknęli” najpilniejszych problemów misji. każdego dnia podejmowali wskazana intencję i ofiarowywali dowolną modlitwę, zmagania i cierpienia dnia codziennego w tej intencji. Uczestnicy sztafety mieli codziennie powiedzieć przynajmniej jednej osobie o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym i o możliwościach misyjnego zaangażowania.

Czas spotkań i kongresów

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stał się okazją do pogłębionej refleksji nad istotą misji, powołania misyjnego wszystkich wiernych oraz poszukiwania nowych form zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce.

Biskupi polscy skierowali z tej okazji list pasterski, w którym napisali: „Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich”.

>>> „Misjonarz na Post” i o. Andrzej Madej nagrodzeni przez Episkopat Polski [ZDJĘCIA]

Wiele archidiecezji i diecezji zorganizowała spotkania, kongresy misyjne oraz sympozja popularnonaukowe, aby ożywić zainteresowanie misjami wśród duchowieństwa i wiernych.

Wydarzenia promujące przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odbyły się min. Lublinie, Szczecinie, Ełku i kilku miejscach diecezji gliwickiej oraz kieleckiej.

Nagrody dla środowisk misyjnych

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji zorganizowała 23 października w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie uroczystość wręczenia Medali „Benemereni in Opere Evangelizationis”. Medalem nagrodzono 15 osób i instytucji. Wzięło w niej udział ponad 250 osób. Było to święto wszystkich środowisk misyjnych w Polsce. Wspólne świętowanie wpisano w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Polsce.

Medal „Benemerenti in opere Evangelizationis” otrzymała w tym roku także redakcja misyjne.pl za prowadzenie akcji „Misjonarz na post”. Fot. misyjne.pl

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w szkołach

W wielu szkołach w całej Polsce katecheci rozpoczęli przygotowania do obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego już na początku roku szkolnego. Zorganizowano szkolne konkursy plastyczne o tematyce misyjnej dla uczniów. Przygotowano wystawy i spotkania z misjonarzami a także koncerty i przedstawienia szkolne. Szczególną aktywnością wykazały się grupy dzieci i młodzieży z kół misyjnych oraz Szkolnych Kół Caritas. Zaangażowały się również koła teatralne, muzyczne i informatyczne. Inicjatywom tym towarzyszyły zbiórki pieniędzy na pomoc dla rówieśników w krajach misyjnych. Wiele szkół zdecydowało się na udział w ogólnopolskim Konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.

W październiku katecheci przeprowadzili katechezy misyjne, zachęcając dzieci i młodzież do odkrycia powołania misyjnego oraz różnorakich form wspierania misji. Prezentowano sylwetki misjonarek i misjonarzy.

W diec. ełckiej dzieci i młodzież podjęły się już przygotowań do akcji „Kolędnicy misyjni”.

Młodzież szkolna zaangażowała się w przygotowanie oprawy liturgii mszy św. przeżywanej w parafiach, poprzedzając ją montażami słowno-muzycznymi lub występami scholi. Wśród licznych inicjatyw dzieci i młodzieży wspomnimy jedynie inscenizację przygotowaną przez dzieci z ogniska misyjnego przy szkole podstawowej w Golinie. Sztuka „Nie lękajcie się!” przedstawiała historię chłopca, który patrząc na życie i misyjną posługę św. Barbary, św. Jana, św. Rity, bł. Anieli Salawy i św. Jana Pawła II zrozumiał istotę drogi wiodącej do świętości.

Wystawy, koncerty i inne inicjatywy misyjne

By przybliżyć wiernym świat misyjny w wielu miejscach zorganizowano wystawy prezentujące realia pracy na misjach. 1 października bp Damian Muskus uroczyście otworzył wystawę poświęcona misjom na krakowskich Plantach. Odwiedzający wystawę mogli poznawać historie ludzi z różnych zakątków świata oraz misjonarzy. Organizatorzy pragnęli w ten sposób uwrażliwić ich na problemy krajów misyjnych oraz zachęcić do pomocy bliźnim w potrzebie.

W Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku można było obejrzeć wystawę prezentującą pracę misjonarzy pochodzących z archidiecezji białostockiej, pracujących na misjach w Peru, na Kubie i w Kazachstanie. Wystawa „Misjonarze na krańcach świata” została specjalnie przygotowana specjalnie na Miesiąc Misyjny.

W Ełku można było, podczas Kongresu podziwiać wystawę prezentującą misyjny dorobek polskich zgromadzeń zakonnych, diecezji oraz misjonarzy świeckich. Została ona przygotowana przez Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 5 października otwarto wystawę „Misyjne drogi Kapłanów Diecezji Płockiej” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W parafii werbistowskiej Królowej Apostołów w Rybniku zaprezentowano wystawę „Madonny Świata”. W skład ekspozycji weszło 18 plansz przedstawiających Maryję z 15 różnych sanktuariów na świecie. Każda plansza przedstawia krótką historię związaną z objawieniami maryjnymi lub historią kultu Matki Bożej w różnych krajach

fot. misyjne.pl

W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym odbyły się liczne koncerty. W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 12 października br. wybrzmiała muzyka i śpiew z byłych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej. Koncertował chór Dysonans z Poznania. Chór ten koncertował również 11 października w katedrze poznańskiej. Werbiści zorganizowali szereg koncertów baroku z Boliwii w całej Polsce.

Trudno wymienić liczne inicjatywy podjęte w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym przez zgromadzenia zakonne w Polsce. Wpisują się one w całoroczną działalność animacyjną i formacyjną, w trudy gromadzenia pomocy finansowej i duchowej dla placówek misyjnych.

Nadzwyczajny miesiąc Misyjny w mediach

W propagowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego włączyły się media publiczne i katolickie. Temat misji wybrzmiewał w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Był stale obecny na stronach internetowych.

>>> Wszyscy jesteśmy misją! 

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach została odprawiona msza św. w intencji misji, transmitowana przez TVP, ze szczególnym uwzględnieniem miesiąca misyjnego: 6 października – przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki; 20 października – ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 27 października – bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.

Członkowie Komisji Misyjnej wygłosili sobotnie katechezy poranne w „Radiu Maryja”: 5 października – abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki; 12 października – bp Jan Ozga, biskup diec. Doume w Kamerunie; 19 października – bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diec. toruńskiej oraz 26 października – bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki.

Zobacz także
Wasze komentarze