Fot. Facebook/Papieskie Dzieła Misyjne

Już niedługo Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a także zapowiedź Synodu Misyjnego Dzieci w 2021 r. były głównymi tematami jesiennego spotkania dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów środowisk misyjnych w Polsce. Odbyło się ono w dniach 10-11 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Podczas spotkania, bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawił program świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i zaprosił wszystkie środowiska misyjne w Polsce, aby swoim misyjnym świadectwem otwierały serca wiernych w Polsce na misyjne potrzeby Kościoła. – Czyńmy misyjny raban w całej naszej ojczyźnie – zachęcał hierarcha. Zapowiedział także przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który ma się odbyć w czerwcu 2021 r. pod wstępnym hasłem: „Słuchać, by działać”. Jego celem będzie ożywienie misyjnego zapału poprzez ukazanie piękna powszechnego powołania misyjnego i zapoznanie się ze współczesnymi wyzwaniami misyjnymi.

>>> Miesiąc Misyjny na misyjne.pl

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Głosząc homilię podczas mszy św., wieńczącą pierwszy dzień obrad, przewodniczący KEP ds. Misji wezwał środowiska misyjne do bycia solą ziemi nadającą misyjny smak Kościołowi w Polsce.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wspólnie zmówić modlitwę przygotowaną przez papieża specjalnie na nadchodzący Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Będzie ona odmawiana każdego dnia października podczas Apelu Jasnogórskiego.

W drugim dniu zebrania sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych podsumowali mijający rok i przedstawili program działalności na zbliżający się rok.

Podczas spotkania podsumowano rezultaty przeprowadzonych akcji różnych instytucji okołomisyjnych tj. AdoMiS czy ,,Misyjny Bukiet”.

Sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech przedstawiła wstępny program mającego odbyć się w 2021 r. Misyjnego Synodu Dzieci.

– Szukając odpowiedzi na pytanie o kształt przyszłych kongresów misyjnych dzieci w obliczu wyzwań i potrzeb naszych czasów, chcemy z jednej strony uniknąć form przestarzałych i nudnych dla percepcji współczesnego dziecka, a z drugiej strony zachować to, co w krajowych kongresach było cenne i niepowtarzalne: doświadczenie spotkania z dziećmi z całej Polski i innych krajów świata, doświadczenie Kościoła różnorodnego kulturowo, poczucie mocnej wspólnoty wiary i modlitwy – podkreśliła.

Zebranie zakończono mszą św., której przewodniczył ks. Tomasz Atłas. Dyrektor Krajowy PDM zaznaczył w homilii, że zarówno podczas przygotowania, jak i świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, chodzi nie tylko o budzenie u innych ducha misyjnego, ale także o przemianę serc tych już zaangażowanych. – Niech więc przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zmobilizuje do wielkiej przemiany cały Kościół w Polsce – wezwał.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Oprócz dyrektorów diecezjalnych PDM uczestnikami byli promotorki i promotorzy misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz animatorzy świeccy.

Zobacz także
Wasze komentarze