Streets & ruins after the massive destruction in the Old City of Homs, April 2014

Raport o stanie wolności religijnej w 2014-2015 r. [wideo]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na uniwersytecie Garissa w Kenii grupa ekstremistów Al Szabab oddzieliła chrześcijańskich studentów od ich islamskich kolegów, a następnie zgładziła. W Izraelu ultraortodoksyjny portal internetowy nawołuje do zakazania chrześcijańskich świąt i zniszczenia wszystkich kościołów. W Birmie grupa czterdziestu buddyjskich mnichów wspieranych przez czterystu pięćdziesięciu ekstremistów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowało muzułmańską herbaciarnię. 

 

Miliony ludzi jest dziś prześladowanych za swoją wiarę 

Czy wiesz, że dzisiaj na całym świecie miliony ludzi są prześladowane za swoją wiarę? Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w najnowszej edycji raportu o stanie wolności wyznania na świecie w latach 2014/2016 stara się wskazać miejsca, w których prześladowania ograniczają prawa jednostki do praktykowania wiary. 

Raport przedstawia stopień przestrzegania tego podstawowego prawa w 196 krajach świata, wskazując poprawę lub pogorszenie wolności religijnej w każdym z nich. 

Wolność religijna wciąż jest ograniczana 

Niestety wolność religijna jest mniejsza w 11 spośród 23 najbardziej opresyjnych w tej kwestii krajach, przy czym większość prześladowań religijnych ma związek z działalnością organizacji o charakterze fundamentalistycznym. Likwidacja swobód religijnych jest ogólnie rzecz biorąc skutkiem trzech wzajemnie napędzających się zjawisk: nietolerancji, dyskryminacji i na koniec prześladowań. Raport skupia się na krajach, w gdzie prześladowania religijne wykraczają poza sferę nietolerancji, zbliżając się do dyskryminacji i prześladowań.  

Rodzaje prześladowań 

Według twórców raportu prześladowania dzielą się na: dokonywane przez aparat państwowy, tak ja w Korei Północnej, Erytrei, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Turkmenistanie, czy Pakistanie oraz dokonywane przez podmioty niepaństwowe, takie jak organizacje fundamentalistyczne czy organizacje paramilitarne: ISIS w Syrii i w Iraku czy Boko Haram w północnej Nigerii i Kamerunie. W przypadku aparatu państwowego w krajach takich jak Korea Północna, Arabia Saudyjska czy Erytrea karą za wyznawanie religii jest całkowite pozbawienie praw i swobód aż po długoletnie więzienie bez rzetelnego procesu sądowego, gwałty i zabójstwa. Podobnie w krajach o autorytarnych rządach, takich jak Turkmenistan, czy Chiny nadal odbywają się rozprawy z grupami religijnymi, które nie chcą uznać przewodniej linii partii. W Chinach władze rządowe przedstawiły projekt ustawy budowlanej regulującej rozmiary, kolor, wielkość i usytuowanie krzyży na obiektach kultu i budynkach kościelnych. Tylko w dwóch prowincjach wyburzono krzyże na ponad dwóch tysiącach kościołów. W Pakistanie czy Indiach religia jest elementem systemu państwowego. Tam prawo umacnia i faworyzuje religie państwowe, kosztem praw wiernych innych konfesji, mnożąc przeszkody dla zmiany wyznania i nakładając większe sankcje za bluźnierstwo. 

Nie bądź obojętny 

Papieskie Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w raporcie nie tylko relacjonuje stopień ograniczenia wolności religijnej. W zakres jego działań wchodzi pomoc materialna, duchowa i duszpasterska. Papieska fundacji troszczy się również o rozpowszechnianie informacji o dramatycznym losie prześladowanych za wiarę w przestrzeni medialnej. Więcej informacji pod adresem: www.religious-freedom-report.org 

ks. Paweł Kucia

foto. PKWP

Zobacz także
Wasze komentarze