Zobacz jak żyją chrześcijanie w Erytrei – niewielkim afrykańskim państwie, gdzie stanowią mniejszość religijną. W październiku ubiegłego roku delegacja pracowników Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie odwiedziła kilka wspólnot chrześcijańskich. Celem wizyty była ocena sytuacji chrześcijan tam żyjących oraz stworzenie dalszego planu pomocy (foto. Pomoc Kościołowi w Potrzebie).

Środkowoafrykańscy biskupi: do pokoju drogą dialogu i pojednania

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O zdecydowane budowanie pokoju oraz odważne pójście drogą dialogu i pojednania apelują do władz i mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej biskupi tego kraju, wciąż pogrążonego w krwawym konflikcie. W stołecznym Bangi  zakończyła się sesja plenarna tamtejszego episkopatu. Z tej okazji wydano przesłanie pt. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

„Położenie przez biskupów akcentu na konieczność wyjścia z kryzysu i stabilizacji wynika z ciągle bardzo trudnej sytuacji w kraju” – mówi uczestniczący w ich sesji plenarnej ks. Mirosław Gucwa, wikariusz generalny diecezji Bouar.

„Ponad polowa kraju znajduje się wciąż w rękach grup zbrojnych, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie struktur państwowych i pogłębiają poczucie niebezpieczeństwa wśród ludzi pomimo obecności wojsk międzynarodowych. Dzieje się tak w wielu miastach, m.in. Koui, Kaga Bandoro, Mbrès, Bambari, Alindao. W regionach tych dochodzi do masowych zabójstw, kradzieży, palenia domów, nawet z ludźmi w środku. Tysiące osób opuściły swoje wioski, chroniąc się w obozach uchodźców. Dzieci i młodzież nie mają możliwości, by się uczyć, chorzy zaś środków i miejsc, by się leczyć – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Gucwa. – Dzieje się to w regionach, gdzie znajdują się złoża ropy naftowej, złota, diamentów i uranu, a także obszary zielone, na których można hodować bydło. Paradoksalnie to te właśnie bogactwa są przyczyną walk różnych grup zbrojnych i cierpienia niewinnych ludzi. Dlatego też biskupi pytają w swym przesłaniu, gdzie wysyłane są te bogactwa, ciągle przecież wydobywane, i komu przynoszą one korzyść, bo na pewno nie miejscowej ludności. Wizyta Papieża w naszym kraju, wolne wybory stanowią jakąś nadzieję na polepszenie sytuacji. Potrzebny jest jednak wysiłek wszystkich, aby doszło do dialogu walczących ze sobą grup; do dialogu opartego na prawdzie i do autentycznego pojednania opartego na sprawiedliwości”.

Biskupi Republiki Środkowoafrykańskiej podsumowali też Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się pamiętnym otwarciem przez Papieża Franciszka Drzwi Świętych w ich stołecznej katedrze. Wyrazili też wdzięczność za dar pierwszego w historii ich młodego Kościoła kardynała, którym został abp Diedonné Nzapalainga.

Środkowoafrykańscy biskupi: do pokoju drogą dialogu i pojednania
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze