Religie świata: szukają Boga 

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Religii na świecie jest kilkaset. Człowiek od zawsze tęskni za Bogiem, szuka w Nim odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Religia należy do podstawowych elementów ludzkiego życia. Od najdawniejszych czasów człowiek zastanawiał się nad początkiem wszystkich rzeczy, a przede wszystkim samego siebie. Ludzie potrzebowali także wiary, będącej wyrażeniem własnego odniesienia do Boga, bogów, Istoty Najwyższej lub Absolutu, a więc siły sprawczej, od której wszystko zależy. Człowiekowi wierzącemu potrzebny był także kult, w którym mógł wyrażać swoją wdzięczność owej sile sprawczej. Historia religii uczy, że na świecie istnieje kilkaset różnych religii, które podzielić można na uniwersalistyczne i plemienne oraz monoteistyczne i politeistyczne. Religie monoteistyczne, do których należą: zaratustrianizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam i bahaizm w swoim centrum sytuują jednego Boga, któremu wierzący oddają cześć. Natomiast religie politeistyczne czczą wielu bogów, tak jak to ma miejsce w hinduizmie i szintoizmie. Do religii zaliczane są także systemy filozoficzno-religijne, popularne na Dalekim Wschodzie, wśród których wyróżnić można: buddyzm, taoizm, konfucjanizm.

Chrześcijaństwo

Największą pod względem liczby wyznawców, obecną niemal w każdym zakątku świata, jest oczywiście chrześcijaństwo, którą wyznaje ponad 2 miliardy ludzi.

Islam

Drugą religią pod względem liczby wyznawców oraz zasięgu terytorialnego jest islam. Obecnie na świecie żyje 1,5 miliarda muzułmanów. Wyznawcy islamu, zwani muzułmanami wyznają pięć dogmatów, którymi są: wiara w Jednego Boga, wiara w Święte Księgi – Koran, Torę i Ewangelie, wiara w Anioły – Gabriela, Michała, Rafała oraz Aniołów Stróżów, wiara w wysłanników Bożych, a więc proroków, pośród których największym jest Mahomet, wiara w Dzień Sądu Ostatecznego. Ponadto muzułmanie sprawują kult, stanowiący praktyczny wymiar religijności: wyznanie wiary, pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia, post w miesiącu Ramadan, jałmużna oraz pielgrzymka do Mekki – świętego miasta islamu. Najwięcej muzułmanów żyje na Półwyspie Arabskim i Afryce Północnej, ale najliczniejeszym państwem muzułmańskim jest Indonezja.

Hinduzim

Jest to niejednorodny systemem wierzeń, powstały dwa i pół tysiąca lat przed Chrystusem na Półwyspie Indyjskim. Obecnie wyznawcy hinduizmu, których jest ponad miliard, żyją na całym świecie, ale najwięcej mieszka w Indiach i Nepalu. Mimo różnorodności w praktykowaniu religii, można wyróżnić pewne elementy wspólne, łączące wyznawców. Są to: szacunek dla świętych ksiąg, zwanych Wedami, wiara w reinkarnację, wiara w prawo do akcji i reakcji – tzw. karma, dążenie do wyzwolenia. W hinduizmie występują bóstwa męskie – zwane dewy i bóstwa żeńskie zwane dewi. Wielość odłamów oraz interpretacji religii powoduje, że hinduizm jest niezwykle trudny do zdefiniowania. Nadrzędnym celem hinduizmu jest uznanie, że każda wiara prowadząca do Boga jest dobra.

Buddyzm

„Nauka Przebudzonego” jest nieteistycznym, a więc nie afirmującym, ale też nie zaprzeczającym istnieniu Boga lub bogów, systemem filozoficzno-religijnym. Założony został w Indiach ok. 560 r. przed Chrystusem przez Siddhartę Gautamę, książęcego syna. Celem buddyzmu jest wyzwolenie człowieka z cierpienia, które to wyzwolenie jest możliwe, dzięki postępowaniu zgodnie z Czterema Szlachetnymi Prawdami: Pierwsza dotyczy Cierpienia, Druga uczy o Przyczynie Cierpienia, Trzecia dotyczy Ustania Cierpienia, Czwarta uczy o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia.

Budda

Buddyzm, fot. flickr.com/selierene

Wiara w buddyzmie składa się z trzech klejnotów, którymi są: Budda, Dharma, a wiec nauki Buddy prowadzące do ustania cierpienia i Sangha, czyli wspólnota mnichów i mniszek buddyjskich. Buddystów na świecie jest ok. 510 milionów. Najliczniej zamieszkują Półwysep Indyjski.

Judaizm

Powstał on w II tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. Jest religią narodową Żydów, której historia opisana została na kartach Starego Testamentu. Prawo żydowskie, zwane halacha reguluje bardzo szczegółowo życie wyznawcy i trudno oddzielić religię od zajęć codziennych. Podstawę religijności stanowi Tora, a więc Pięcioksiąg Mojżeszowy. W Talmudzie – księdze religijnej, będącej komentarzem do Tory, znajduje się 613 przykazań: 248 nakazów i 365 zakazów, których powinien przestrzgać pobożny wyznawca judaizmu. Oczywiście część z tych nakazów i zakazów dotyczy tylko kobiet, a część tylko mężczyzn. Wraz ze zburzeniem Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. przez wojska rzymskie, Żydzi utracili miejsce sprawowania ofiary. Od tego momentu kult żydowski ogranicza się jedynie do studiowania Biblii. Dlatego też w judaizmie nie ma kapłanów, a jedynie nauczyciele, zwani rabinami. Obecnie wyznawców judaizmu na świecie jest blisko 15 milionów wyznawców. Najwięcej żydów żyje w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Izraelu.

Islam, judaizm, hinduizm i buddyzm, wraz z chrześcijaństwem stanowią największe systemy religijne współczesnego świata, których wyznawcy żyją niemal w każdym kraju. Należy także pamiętać, że zarówno wielkie religie świata, jak i mniejsze systemy religijne, nie są jednorodne. W religiach dochodziło do rozłamów i podziałów wspólnoty wierzących. Zazwyczaj przyczynami podziałów był brak zgody w interpretacji prawa religijnego lub przejęcia zwierzchnictwa nad społecznością. W ten sposób wyodrębniły się takie nurty: w islamie sunnici i szyici; w buddyzmie mahajana i therawada; w judaizmie ortodoksyjny, postępowy, świecki i humanistyczny; w hinduizmie wisznuici i śiwaici.

 

Zobacz także
Wasze komentarze