Wspomnienie bł. Bolesławy Lament – apostołki jedności chrześcijan

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Świętość w życiu błogosławionej Bolesławy Lament polegała na nieustannym, wiernym naśladowaniu Jezusa, pełnieniu Jego woli i realizowaniu przykazania miłości i zachęcaniu do tej świętości innych” – mówił abp Tadeusz Wojda w liturgiczne wspomnienie apostołki jedności wśród chrześcijan. We Mszy świętej w białostockim Sanktuarium Błogosławionej licznie uczestniczyły duchowe córki Matki Lament – siostry Misjonarki Świętej Rodziny oraz wierni.

Zdjęcie: wejście do Sanktuarium

Po Mszy świętej wierni oddali cześć relikwiom bł. Bolesławy przez ucałowanie.  W homilii metropolita przypomniał historię życia Matki Bolesławy, która ostatnie lata poświęciła prowadzeniu w Białymstoku wszechstronnej działalność apostolskiej i ekumenicznej, wychowawczej i charytatywnej. To w Stolicy Podlasia odeszła do Pana przed siedemdziesięciu dwu laty. „Jej długie, a w końcu naznaczone wielkim i dotkliwym cierpieniem, życie jest wspaniałym i budującym świadectwem całkowitego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, któremu starała się wiernie służyć” – mówił.

Arcybiskup przypomniał, że siostrom z założonego przez Bolesławę zgromadzenia dała za wzór do naśladowania wspólnotę Świętej Rodziny z Nazaretu, wskazując ją jako źródło wzajemnej i prawdziwej miłości oraz poświęcenia i służby innym, ale przede wszystkim wierności Bogu i świętości życia.

Zdjęcie: błogosławiona Bolesława Lament. „Aby wszyscy stanowili jedno…aby świat uwierzył” – te słowa Jezusa stanowią inspirację i szczególną misję Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Ich założycielka Bolesława Maria Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Autor obrazu: Zbigniew Kotyłło, artysta malarz

Świętość życia
„Świętość życia – przypominała wszystkim – jest celem każdego człowieka. Oznacza ona pełnię zjednoczenia w miłości z Bogiem. Dlatego nie tylko sama starała się wiernie naśladować Jezusa, pełnić Jego wolę i realizować przykazanie miłości, ale też nie przestawała zachęcać do tej świętości innych. Czyniła to zwłaszcza wobec sióstr swojego Zgromadzenia, tłumacząc, że życie zakonne jedną z najdoskonalszych dróg realizowania tej świętości”– podkreślał abp Wojda. Hierarcha przypomniał, że Matka Bolesława wskazywała na siedem motywów, dla których należy tę drogę do świętości podejmować.

Siedem motywów
Wymienił, że pierwszym motywem do umiłowania Boga jest Jego wielkość. Drugim pragnienie własnego szczęścia, które jest owocem życia duchowego. Trzecim powodem dążenia do świętości jest wzór życia Jezusa Chrystusa. Czwartym są dobrodziejstwa Boże, a więc wszelkie łaski Boże, które są największym darem dla człowieka i są one potrzebne, aby móc budować własne człowieczeństwo, życie chrześcijańskie i zakonne. Piątym jest świadomość sądu Bożego, o którym mówił wielokrotnie sam Jezus. Szóstym jest pamięć o własnych grzechach, które są odrzuceniem proponowanego przez Boga dobra. Wreszcie siódmym motywem dążenia do doskonałości jest przykład świętych, którzy swoim życiem ukazali jak żyć Bogiem i w Bogu. „Oby każdy z nas mógł również doświadczać podobnej zażyłości i przyjaźni z Bogiem!” – mówił abp Wojda.

Uroczystości odpustowe poprzedziło Triduum, podczas którego konferencje głosił biblista, ks. dr Wojciech Michniewicz. Uczestniczyły w nim Siostry Misjonarki, Rodzina Misyjna bł. Bolesławy oraz liczni wierni. Podczas codziennej Eucharystii i modlitwy adoracyjnej modlono się za wstawiennictwem Matki Bolesławy m.in. w intencjach Kościoła powszechnego, jedności chrześcijan oraz nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Zdjęcie: Misjonarki Świętej Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zostało założone przez bł. Bolesławę Lament w 1905 r. w Mohylewie nad Dnieprem, w celu przygotowania i realizowania idei zjednoczenia chrześcijan wschodnich z Kościołem katolickim, a równocześnie umacniania katolików w wierze, których jedność z Kościołem była zagrożona.

Aktualnie w Polsce siostry służą Kościołowi na 25 placówkach, głównie jako nauczycielki-katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, przedszkolanki, opiekunki w świetlicach, pielęgniarki w szpitalach i hospicjum, opiekunki parafialne, w posłudze bezdomnym i samotnym. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 350 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech, w Zambii, Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, na Litwie i w Rosji.

Misyjna Rodzina
W codziennym posłannictwie Siostry wspiera Rodzina Misyjna bł. Bolesławy. Jest to wspólnota osób świeckich, którzy włączają się w charyzmat i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pierwsza wspólnota Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy powstała w Białymstoku przy domu zakonnym zaraz po beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Matki Bolesławy Lament w 1991 roku.

Wspomnienie bł. Bolesławy Lament – apostołki jedności chrześcijan
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze