fot. PAP/Waldemar Deska

Modlitwa duchowego pielgrzyma

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wraz z rozpoczęciem pieszych pielgrzymek wielu, zwłaszcza tych, którzy fizycznie nie mogą wybrać się w drogę, inauguruje także duchowe przemierzanie pątniczego szlaku. Tak jest np. wśród słuchaczy Radia Jasna Góra, którzy wyruszyli wraz z 307. Warszawską Pielgrzymką Pieszą.

Pielgrzymi grupy duchowej zgromadzeni wokół jasnogórskiej rozgłośni zapisywali swoje intencje na specjalnych kartkach i przekazali je idącym w „15” purpurowej. Zamiast tzw. wpisowego, przynoszą środki czystości, które zostaną przekazane podopiecznym prowadzonego przez paulinów Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego.

Wielu podkreśla, że pielgrzymowanie duchowe bywa trudniejsze od tego fizycznego, ale jego owoce są nie do przecenienia.

– Ofiaruję modlitwę w intencji tej osoby, która niesie moje intencje. Czuję się szczęśliwa, że mogę z nimi duchowo pielgrzymować, to kosztuje, ale ma wielki sens – powiedziała p. Maria z Kochłowic, która kolejny raz wybrała się duchowo na pielgrzymkę.

Niektórzy, jak Joanna z Częstochowy, starają się zaznać chociaż trochę pielgrzymiego trudu. – Jak rusza pielgrzymka warszawska, to my zbieramy się w małej grupce i rozpoczynamy naszą drogę z miejsca zamieszkania na Jasną Górę, codziennie rano pielgrzymujemy kilka kilometrów, by modlić się w intencji tych, którzy wyruszyli z Warszawy. Odmawiamy po drodze modlitwy, różaniec, koronkę i inne a w Kaplicy Matki Bożej uczestniczymy we Mszy św. – powiedziała.

Intencje duchowych pielgrzymów przekazywane są przez przewodnika grupy zaraz na początku drogi w Warszawie. Ci, którzy napisali na kartkach swój adres, nieraz dostają specjalne pozdrowienia z trasy pielgrzymki z podpisem osoby, która niesie ich intencje. Czasami pielgrzymi „odszukują się” w Częstochowie i razem wkraczają na Jasną Górę. Większość intencji jest jednak anonimowa. Dominują w nich prośby o wyrwanie z nałogu, nawrócenie dzieci, jedność w rodzinie, o cudowne uzdrowienie z ciężkiej choroby.

W tym roku do grupy duchowej przy Radiu Jasna Góra zgłosiło się ok. 300 osób. To głównie starsi i chorzy, ale nie brakuje też tych, którzy muszą w tym czasie pracować.


Każdy duchowy pątnik otrzymuje pielgrzymkowy znaczek i specjalną książeczkę, w której znajdują się intencje, krótkie rozważania, trasa danego dnia pielgrzymki.

Jak czytamy w regulaminie duchowego pielgrzyma, „Warszawska Pielgrzymka Piesza posiada również wymiar duchowy, ogarniając ludzi, którzy z przyczyn niezależnych od nich samych nie mogą wyruszyć w drogę ku Jasnej Górze Zwycięstwa. Mamy nadzieję, że dzięki Twemu duchowemu pielgrzymowaniu, Bracie/Siostro, łatwiej pokonamy napotykane w drodze trudności i niewygody oraz lepiej zniesiemy wszystkie cierpienia na pielgrzymim szlaku”.

Program duchowego pielgrzymowania WPP, określony jest hasłem każdorazowej pielgrzymki, a wśród warunków duchowego pielgrzymowania znajdują się m.in.: modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP; udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa; rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni (według Liturgii Słowa w danym dniu); rozważanie podanych tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa; w południe Anioł Pański w podanych intencjach; różaniec, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej; Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00); w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego; wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Pielgrzymi duchowi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych. Pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu. Trwa, tak jak pielgrzymka, 9 dni: od 6 do 14 sierpnia.

Przygotowana jest też specjalna modlitwa duchowego pielgrzyma:
„Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny”.

Zobacz także
Wasze komentarze