Modlitwa internauty

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Korzystanie z Internetu otwiera przed nami ogromne możliwości. Ważne, abyśmy w sieci zawsze szukali tego, co służy naszemu dobru. Oto modlitwa, dzięki której czas w spędzony w Internecie będzie pożyteczny!

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

Modlitwa internauty
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze