£ódŸ, 03.12.2017. Metropolita ³ódzki, arcybiskup Grzegorz Ryœ (P) i proboszcz cerkwi A. Newskiego Ks. Eugeniusz Fiedorczuk (L) podczas spotkania. Inauguracja akcji Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom 2017 ph. „Mi³osierdzie jest jedno” odby³a siê, 3 bm. w koœciele œw. Mateusza w £odzi. W trakcie uroczystoœci wrêczone zosta³y nagrody „Serce £odzi”, przyznawane w celu uhonorowania osoby fizycznej lub instytucji, która oddaje swoje serce miastu i jego mieszkañcom. Nagrodê przyznaje Kapitu³a Nagrody z³o¿ona z duchownych czterech wyznañ: Koœcio³a rzymskokatolickiego w £odzi, Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi, Katedralnej Parafii Prawos³awnej p.w. œw. Aleksandra Newskiego w £odzi i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej œw. Mateusza w £odzi. (gm/cat) PAP/Grzegorz Micha³owski

Nagroda czterech wyznań i wigilijna pomoc [WIDEO]

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Profesor sztuki muzycznej Irena Wisełka-Cieślar odebrała w niedzielę nagrodę „Serce Łodzi” przyznawaną przez duchownych czterech wyznań. Dorocznym wyróżnieniem honorowane są osoby lub instytucje, które „oddają swoje serce miastu i jego mieszkańcom”.

Zdjęcia: prof. Irena Wisełka-Cieślar. Inauguracja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017 pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, fot: Grzegorz Michałowski / PAP

Uzasadniając jednogłośny wybór tegorocznego laureata członkowie kapituły podkreślili, że prof. Wisełka-Cieślar oprócz wielu zasług i bogatego dorobku artystycznego ma ogromny wkład w kształcenie organistów i muzyków kościelnych wszystkich konfesji. Artystka jest również m.in. inicjatorem i kierownikiem artystycznym odbywającego się od 1996 roku w ewangelickim kościele św. Mateusza w Łodzi cyklu comiesięcznych koncertów muzycznych pod nazwą „Niedziela z muzyką u św. Mateusza”.

– Opracowała również hasło „chorał protestancki” do encyklopedii religii wydanej w 2001 roku. W Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w łódzkiej Akademii Muzycznej kształci organistów i muzyków kościelnych wszystkich konfesji – zaznaczono m.in. w laudacji odczytanej podczas niedzielnej uroczystości w kościele św. Mateusza.

Prof. Wisełka-Cieślar jest organistką, solistką i kameralistką oraz wykładowcą Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w której obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych. Uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach interpretacji organowej. Koncertuje w Polsce i Europie, biorąc udział renomowanych festiwalach muzyki organowej. Swoimi talentami służy Ewangelickiemu Kościołowi będąc m.in. organistką i dyrygentką chóru w parafii św. Mateusza w Łodzi. W swoim dorobku ma wiele nagrań, m.in. „Organy kościoła ewangelickiego św. Mateusza w Łodzi”.

Katolicy, Żydzi, Prawosławni i Ewangelicy
Nagrodę, którą jest miniatura dzwonu „Serce Łodzi”, przyznaje kapituła złożona z duchownych czterech wyznań: kościoła rzymskokatolickiego w Łodzi, gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi, katedralnej parafii prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Łodzi i parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

„Serce Łodzi” to dzwon, który łódzka archikatedra otrzymała w 2012 r. Jest wzorowany na swym poprzedniku „Zygmuncie”, który w czasie II wojny światowej został skradziony przez Niemców. Dzwon trafił na katedralną wieżę w czerwcu 2012 r., w 25. rocznicę wizyty w Łodzi papieża Jana Pawła II. Ma rozbrzmiewać w wyjątkowych sytuacjach związanych m.in. z wielkimi wydarzeniami historycznymi oraz uroczystościami kościelnymi.

Miłosierdzie jest jedno
Niedzielne uroczystości w ewangelickim kościele św. Mateusza były też ekumeniczną inauguracją Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które w tym roku realizowane jest pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”. Symbolem zapoczątkowanej w 1993 r. akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jak podkreślają organizatorzy „jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie”.

Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii. Łódzka Caritas przygotowała 100 tys. świec, które dostępne są w parafiach archidiecezji.

Zdjęcie proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza, ks. Michał Makula, proboszcz parafii katedralnej ksiądz Ireneusz Kulesza, metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś, proboszcz cerkwi A. Newskiego Ks. Eugeniusz Fiedorczuk oraz dyrektor Caritas Archidiecezji ks. Andrzej Partyka podczas spotkania. Inauguracja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, fot: Grzegorz Michałowski, PAP

Kampania ma charakter ekumeniczny, czego symbolem było zapalenie w niedzielę przez duchownych łódzkich kościołów różnych wyznań świec Caritas, Diakonii i ELEOS na znak wspólnego działania na rzecz potrzebujących dzieci.

„Kościół jest jeden – święty, powszechny, apostolski. Ale ten jeden Kościół jest Kościołem podzielonych braci i właściwie jedyną naszą drogą do jedności jest to, że każdy z nas zbliża się do Jezusa. Wtedy, kiedy zbliżamy się do niego, zbliżamy się też wzajemnie do siebie. Tego też życzę żeby to było nasze doświadczenie czasu adwentu i świąt. Byśmy także poprzez dzieło Wigilijnej Pomocy Dzieci, dzieło bycia blisko Jezusa, byli bliżej siebie nawzajem” – powiedział metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Para prezydencka zachęca
Na filmie promującym akcję prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą, mówiąc o zbliżającej się Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, zachęcają do włączenia się w akcję Caritas poprzez zakup świec. Przypominają, że ze zgromadzonych w ten sposób środków jest finansowana pomoc dla dzieci, posiłki w szkołach i świetlicach, pomoce edukacyjne i wakacyjny wypoczynek.

Prezydent podkreślił na nagraniu, że Boże Narodzenie jest świętem spełnionych nadziei i oczekiwań, świętem radości, którą pragniemy dzielić się z innymi. „W Wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego gromadzimy się na tradycyjnej wieczerzy, nasze domy jaśnieją od świec, choinek i świątecznych ozdób (…) Świeca Caritas zapłonie także w Pałacu Prezydenckim i przy naszym wigilijnym stole” – zapewnił prezydent

 

Nagroda czterech wyznań i wigilijna pomoc [WIDEO]
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze