Fot. EPA

W niedzielę 12 marca Franciszek odwiedzi kolejną parafię rzymską

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W najbliższą niedzielę 12 marca Franciszek uda się po południu do rzymskiej parafii św. Magdaleny z Kanossy. Odprawi tam Mszę św., spotka się z różnymi grupami parafialnymi, m.in. z dziećmi, młodzieżą, zakonnicami, katechetami i wolontariuszami Caritas oraz wyspowiada kilka osób. Będzie to trzecia w tym roku wizyta w parafii rzymskiej i 14. od początku obecnego pontyfikatu.

Ojcu Świętemu będą towarzyszyć: jego wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Agostino Vallini i biskup pomocniczy dla sektora Zachód (tam znajduje się parafia) Paolo Selvadagi, na miejscu zaś podejmą go: ks. Giorgio Valente – przełożony generalny Zgromadzenia Synów Miłości (kanosjanów), posługujących w tej parafii, proboszcz ks. Giorgio Spinello, wikary ks. Romeo A. Vettorato oraz inni księża i pracownicy duszpasterscy. Obecna będzie także przełożona generalna Córek Miłości (kanosjanek) s. Annamaria Babbini.

Początki parafii sięgają końca lat osiemdziesiątych ub. wieku i wiążą się z kanonizacją św. Magdaleny z Kanossy (1774-1835), przeprowadzoną 2 października 1988 przez św. Jana Pawła II. Z tej okazji powierzył on nową parafię rzymską duchowym córkom nowej świętej. Tenże papież odprawił tam 24 marca 1996 pierwszą Mszę św. a 21 kwietnia tegoż roku odwiedził nową wspólnotę parafialną Wiecznego Miasta.

Proboszcz zapowiedział, że po przybyciu na miejsce o godz. 16 Ojciec Święty „spotka się najpierw z dziećmi uczęszczającymi na katechizację i z grupą Skautów Europy, którzy skierują do niego kilka pytań oraz wręczą mu listy wyrażające radość z tej wizyty, zapewniające go o modlitwach za niego i poproszą go o modlitwy o pokój na świecie”. Następne punkty to spotkania z kanosjankami wraz z ich przełożoną generalną, z chorymi, osobami w podeszłym wieku, rodzicami dzieci ochrzczonych w ub.r. (było ich 65), pracownikami duszpasterskimi, katechetami i wolontariuszami parafialnego oddziału Caritas. Papież wyspowiada także czworo parafian: nastolatka, młodego człowieka oraz dwoje dorosłych (mężczyznę i kobietę).

O godz. 17.30 rozpocznie się Msza św., którą pod przewodnictwem Franciszka koncelebrować będą nie tylko towarzyszący mu hierarchowie i miejscowi księża, ale także duchowieństwo z XXXVI Prefektury Rzymu, na której terenie leży odwiedzana parafia. Oprawę liturgiczną zapewni 50 członków trzech chórów parafialnych, którym towarzyszyć będą organy i gitara.

Proboszcz ks. Spinello kieruje parafią od 10 lat – w tym czasie zrodziły się i dojrzały powołania 49-letniego obecnie diakona i 25-latka, który w tym roku przyjmie święcenia kapłańskie. Nowe budownictwo, które rozwinęło się na tym terenie w ostatnich latach, przyciągnęło tu liczne młode rodziny, z których wiele włączyło się w życie parafii. Według proboszcza dużym powodzeniem cieszą się kursy postchrzcielne i przedmałżeńskie. Działa także wiele grup, m.in. „Misje” – rozwijająca projekt „Casa Amiga” w Brazylii, w której kanosjanie są obecni od lat, jak również międzyparafialna Caritas, której wolontariusze opiekują się ponad 50 osobami, głównie młodymi bezrobotnymi, rozdzielając wśród nich żywność. Na terenie parafii znajduje się również duże centrum handlowe, zaopatrywane i utrzymywane przez 13 parafii.

Zbliżająca się wizyta będzie trzecim tego rodzaju wydarzeniem w tym roku i 14. od początku tego pontyfikatu.

Zobacz także
Wasze komentarze