Niepełnosprawne dzieci mają prawo żyć

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Instytut Ordo Iuris w specjalnym raporcie przedłożonym Komitetowi Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ zwraca uwagę na kwestie ochrony życia niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem oraz niewystarczającą ochronę ich życia w polskim ustawodawstwie.

W raporcie złożonym Komitetowi Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, Instytut Ordo Iuris kieruje do polskiego rządu pytania m.in. o dyskryminację osób niepełnosprawnych na prenatalnym etapie ich rozwoju, o to, w jaki sposób polski rząd zapewni im status pacjenta, a także o wypełnienie konstytucyjnego obowiązku szczególnej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi przed narodzeniem.

Komitet w marcu br. ma przygotować listę zagadnień, co do których Polska powinna się ustosunkować. W opinii Ordo Iuris, to właśnie kwestie ochrony życia niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem wymagają szczególnego zainteresowania oraz zmian legislacyjnych w polskim ustawodawstwie.

Korzystając z możliwości składania uwag przez organizacje pozarządowe Instytut Ordo Iuris w przesłanych pytaniach przypomniał Komitetowi i Polsce o niezbywalnej godności człowieka, która stanowi podstawę dla wszystkich innych praw i wolności uznawanych w traktatach międzynarodowych, w tym w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Instytut zaapelował tym samym do Polski o wypełnienie konwencyjnego obowiązku podjęcia wszelkich odpowiednich środków, w tym ustawodawczych, w celu zmiany lub uchylenia obowiązujących ustaw, które dyskryminują osoby niepełnosprawne.

Ordo Iuris wskazuje na sytuację osób niepełnosprawnych w prenatalnej fazie ich rozwoju, których prawo do równego traktowania oraz niedyskryminacji oraz prawo do życia i prawo do pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności są nadal naruszane w Polsce.

W raporcie poza przywołaniem przepisów traktatów międzynarodowych ONZ oraz orzecznictwa Trybunał Konstytucyjnego RP zwrócono też uwagę na ostatnie sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wskazuje ono, że w 2016 r. legalnie zabito 1098 dzieci poczętych, z czego 1042 z uwagi na podejrzenie występowania niepełnosprawności. – Sytuacja z jaką mamy do czynienia, a którą potwierdzają oficjalne statystyki, nie powinna mieć miejsca, gdyż jest niezgodna z prawem międzynarodowym, a w szczególności z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, co wyraźnie podkreśliliśmy w raporcie przedłożonym ONZ – poinformowała Rozalia Kielmans-Ratyńska, analityk Ordo Iuris.

Raport Instytutu Ordo Iuris wsparła koalicja organizacji pozarządowych, m.in. FAFCE – Federation of Catholic Family Associations in Europe, Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty oraz Fundacja Pro-prawo do życia.

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r. jako ciało monitorujące przestrzeganie praw i wolności osób niepełnosprawnych. Jednym z jego zadań jest badanie ochrony oraz przestrzegania praw i wolności osób niepełnosprawnych zawartych w ww. Konwencji.

Zobacz także
Wasze komentarze