Przemyœl, 15.04.2017. Œwiêcenie pokarmów przed greckokatolickim soborem archikatedralnym w Przemyœlu, 15 bm. W tym roku wierni obrz¹dków wschodnich, podobnie jak katolicy, obchodz¹ Wielk¹ Sobotê tego samego dnia. (mgo) PAP/Darek Delmanowicz

Niesamowite zwyczaje wielkanocne Ziemi Łowickiej [WIDEO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Obchodzenia pól z chorągwiami czy chodzenie po wsi z kurkiem dyngusowym – to tylko niektóre zwyczaje wielkanocne dawnego Księstwa Łowickiego.

W regionie łowickim na Wielkanoc malowano chaty na niebiesko, w izbach królowały wycinanki, a do święconki wkładano m.in. trzęsionki, czyli galaretki z zimnych nóżek.

Zobacz także
Wasze komentarze