fot. Paweł Gomulak OMI

Oblaci: inauguracja nowej administracji prowincji

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W dniu 194. rocznicy zatwierdzenia przez Kościół Konstytucji i Reguł naszego Zgromadzenia, w domu prowincjalnym w Poznaniu nastąpiła inauguracja nowej administracji prowincji. Najpierw jednak wraz z oblatami ze wspólnoty domu poznańskiego celebrowano Eucharystię, której przewodniczył prowincjał – o. Paweł Zając OMI. Po proklamowaniu Ewangelii złożył przed zgromadzonymi w kaplicy wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi.

>>> O. Paweł Zając OMI o swoim powołaniu: miałem już indeks na studia, ale zamiast na wydział prawa pojechałem do nowicjatu [WIDEO]

Ponieważ w lutym 2020 roku dobiegnie końca pierwsza kadencja posługi ojca Pawła Zająca jako Prowincjała Polskiej Prowincji, ja niżej podpisany, Louis Lougen – Superior Generalny, po wnikliwym przeanalizowaniu wyników konsultacji z członkami prowincji i po uzyskaniu zgody mojej rady podczas sesji plenarnej w Rzymie w dniu 19 września 2019 roku, mianuję ojca Pawła Zająca Prowincjałem Polskiej Prowincji na drugie trzylecie. Ponadto, po uzgodnieniu danych konsultacji, za zgodą mojej rady, uzyskaną podczas sesji plenarnej w Rzymie w dniu 28 stycznia 2020 roku, mianuję następujących oblatów radnymi wyżej wspomnianej prowincji: o. Sławomira Dworka, o. Mariana Puchałę, o. Sebastiana Łuszczkiego, o. Tomasza Maniurę, o. Piotra Darasza i br. Adama Petelczyca. Ojcu Zającowi oraz jego dotychczasowym radnym wyrażam moją głęboką wdzięczność za ich poświęcenie dla prowincji i dla Zgromadzenia. Zapewniam prowincjała i jego nową radę o modlitwie i braterskiej współpracy w Chrystusie i Maryi Niepokalanej – napisał generał w liście datowanym na 4 lutego 2020 roku.

fot. Zofia Kędziora

>>> Oblaci: Paweł Zając OMI prowincjałem na kolejne trzy lata

W Polsce oblaci są obecni od 1920 r. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, które mają z Kościołem najmniejszy kontakt.

Galeria (4 zdjęcia)
Zobacz także
Wasze komentarze