fot. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Papież Franciszek a ekologia

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ekologia i dbanie o środowisko to kwestie ważne nie tylko dla ekologów. Mówił o nich wielokrotnie również papież Franciszek. Dbanie o środowisko naturalne jest nieodłącznie związane z chrześcijaństwem. Człowiek powinien troszczyć się o to, co stworzył dla niego Bóg. Papież Franciszek zachęca, aby w swoim otoczeniu odnaleźć twórcze dzieło Boga. Naszą odpowiedzią na ten Boży dar powinna być praca oraz godne gospodarowanie zasobami i dbanie o środowisko. Ojciec Święty wielokrotnie ostrzegał przed byciem chrześcijaninem, który nie troszczy się o przyrodę, czyli o świat stworzony przez Boga.

8 stycznia w trakcie mszy świętej odprawianej w kaplicy  w Domu Świętej Marty Franciszek odniósł się do fragmentu Ewangelii Markowej (Mk 6, 53-56). Jak zauważa Franciszek, chrześcijanie powinni widzieć tworzenie świata, które jest dziełem Jezusa Chrystusa. On przyszedł na świat, by stworzyć na nowo to, co zostało zniszczone przez grzech. Bóg naprawia zniszczenia, ożywia świat, aby mógł się rozwijać na nowo, oraz udziela łaski uzdrowienia człowieka. Nazywane jest to ,,drugim tworzeniem”, jest ono wspanialsze niż ,,pierwsze tworzenie” świata. Grzech można odnieść do zanieczyszczeń, które  skutkiem rozwoju cywilizacji. Jezus jest zaś symbolem człowieka dbającego o środowisko naturalne.  

Człowiek nie może „zawładnąć tworzeniem” 

Franciszek mówił także o pracy polegającej na utrwalaniu nas w wierze, czym zajmuje się obecny w chrześcijanach Duch Święty. On ożywia słowa Jezusa, dzięki czemu możliwe jest zachowanie tworzenia przez człowieka. Odnawianie ludzi na nowo oraz łączność ze Stwórcą pozwala cały czas kontynuować Boskie dzieło tworzenia świata. Bóg cały czas pracuje i tworzy, a człowiek właściwym postępowaniem powinien Mu w tej pracy pomagać. Pan dał człowiekowi ziemię, którą powinien odpowiedzialnie użytkować, aby rozwijała się zgodnie z Jego wolą. We wspomnianej homilii Franciszek mówił również, że ludzie nie są władcami stworzenia, ale mają dbać o jego rozwój. W ten sposób szanują naturę – niezbędne nam do życia dzieło Boga. Każdy człowiek musi dbać o prawidłowy rozwój stworzenia, powinien strzec świat przed jego zniszczeniem. Ta papieska myśl odnosi się nie tylko do katolików, lecz do każdego człowieka. Dbanie o środowisko naturalne jest podstawą ludzkiego bytowania na ziemi.

fot. unsplash

Ekologia jako jeden z przejawów chrześcijaństwa 

Zebrania i akcje, podczas których szuka się sposobów na to, jak chronić świat przed degradacją, najczęściej kojarzone są z różnymi „zielonymi” partiami. Tymczasem papież Franciszek podkreśla, że dbanie  o świat stworzony przez Boga to jeden z największych przejawów chrześcijaństwaA chrześcijanin, który nie dba o świat – nie szanuje pracy Stwórcy, który podjął ten trud z miłości do człowieka. W tym zawarta jest odpowiedź na ,,pierwsze tworzenie”, strzeżenie stworzonego świata przed degradacją oraz udział w jego właściwym rozwoju dla dobra człowieka. Oznacza to, że każdy powinien dbać o naturalne zasoby oraz o środowisko. Degradacja środowiska to bowiem uboczny efekt rozwoju cywilizacyjnego i nieodpowiedzialnych działań ludzkości. Nikt nie jest w stanie zmienić całego świata, ale naprawdę każdy może wpływać na swoje otoczenie i namawiać do zmian innych. Dzięki temu nawet drobne, codzienne działania doprowadzą do wielkich czynów, które zaowocują ochrona środowiska naturalnego. 

Pojednanie człowieka  Bogiem i tworzeniem świata 

Odpowiedzią na ,,drugie tworzenie” są słowa św. Pawła: „Pojednajcie się z Bogiem”. Zachęcają nas do pojednania wspólnotowego, dzięki któremu można uczynić wielkie rzeczy. Dzięki wspólnym działaniom ludzkość może uratować świat przed degradacją i jednocześnie ochronić siebie przed samozagładą, do której może doprowadzić skażenie środowiska naturalnego. Natura jest nam niezbędna do życia! Papież Franciszek wielokrotnie nawoływał do ekologii, m.in. podczas Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Stworzenia w 2018 r. (dzień ten co roku obchodzimy 1 września). Zaapelował również, aby każdy człowiek miał dostęp do wody pitnej oraz troszczył się o jej źródła. Wezwania papieża do ekologicznych działań można znaleźć również  w orędziu do Akademii Nauk.  

Ekologia to w ostatnich latach ważny temat. Rozwój cywilizacji przyczynia się bowiem do coraz większego skażenia środowiska naturalnego, które stanowi podstawę życia człowieka. O tym, jak kluczową rolę pełnią odpowiednie działania proekologiczne, wielokrotnie mówił papież Franciszek. 

Zobacz także
Wasze komentarze