Watykan, 22.10.2016. Papie¿ Franciszek (C) z wiernymi na Placu œw. Piotra w Watykanie, podczas audiencji 22 bm. W audiencji uczestnicz¹ polscy pielgrzymi. Do Wiecznego Miasta przyby³o kilka tysiêcy pielgrzymów z Polski, wraz z kilkudziesiêcioma polskimi biskupami i ponad 250 kap³anami. Narodowa pielgrzymka, zorganizowana w zwi¹zku z Rokiem Œwiêtym, jest dziêkczynieniem za wizytê papie¿a Franciszka w Polsce w lipcu i za 1050 lat obecnoœci chrzeœcijañstwa w naszym kraju. (mr) PAP/Leszek Szymañski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Polscy pielgrzymi przed spotkaniem z papie¿em: niech pob³ogos³awi Polsce***

Papież do Polaków: bądźcie wytrwali w wierze, nadziei i miłości

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek, zwracając się w sobotę do uczestników narodowej pielgrzymki Polaków, dziękował im za serdeczne przyjęcie podczas jego wizyty w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Papież życzył Polakom wytrwałości w wierze, nadziei i miłości.

Kilka tysięcy polskich pielgrzymów ze wszystkich diecezji, a także przedstawiciele Polonii, delegacja polskich władz i kilkudziesięciu biskupów wzięło udział w specjalnej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie, z okazji Roku Miłosierdzia.

Franciszek powiedział do polskich pielgrzymów: „Drodzy siostry i bracia, przybyliście tu w narodowej pielgrzymce, aby dziękować Bogu za chrzest, który wasz naród przyjął 1050 lat temu, jak też za dobro, jakie zrodziło się w sercach młodych ludzi z całego świata podczas niezapomnianego spotkania w Krakowie”.

„Jednoczę się z wami w tym dziękczynieniu. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród i ojczyznę św. Jana Pawła II, gdzie mogłem nawiedzić Sanktuarium na Jasnej Górze, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II +Nie lękajcie się+” – dodał papież.

Następnie podkreślił: „Temu, który utożsamia się przede wszystkim z każdym człowiekiem upokorzonym i cierpiącym, dziękuję również za ciszę podarowaną mi na miejscu obozu Auschwitz-Birkenau. W tej ciszy przesłanie miłosierdzia nabiera niesłychanej wagi”.

Franciszek wyraził wdzięczność wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym za „gorące przyjęcie” w Polsce, za „wspaniałe, artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji”, które – jak zauważył – „przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary”.

Papież nawiązał do przypadającej w sobotę rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II mówiąc: „Dokładnie 38 lat temu, niemal o tej właśnie godzinie, na tym placu wybrzmiały słowa skierowane do ludzi całego świata: +Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi+”.

Wskazał, że polski papież był człowiekiem „głębokiej duchowości ukształtowanej przez tysiącletnią spuściznę polskiej historii i kultury, przekazywaną w duchu wiary z pokolenia na pokolenie”.

„To dziedzictwo było dla niego źródłem nadziei, mocy i odwagi, z jaką wzywał świat, by szeroko otworzył drzwi dla Chrystusa. To wezwanie rozwinęło się w nieustanne głoszenie Ewangelii miłosierdzia dla świata i dla człowieka, którego kontynuacją jest ten Rok Jubileuszowy” – oświadczył papież Franciszek.

„Dziś pragnę życzyć wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie waszego wielkiego rodaka do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują” – powiedział Franciszek.

Na zakończenie poprosił Polaków, by pamiętali o nim w swych modlitwach.

Narodowa pielgrzymka jest dziękczynieniem za wizytę papieża Franciszka w Polsce i za 1050 lat chrześcijaństwa w naszym kraju. W audiencji generalnej uczestniczyło 100 tysięcy osób – podał Watykan.

PAP (sw/ akl/ wkt)

fot.PAP/Leszek Szymański

Papież do Polaków: bądźcie wytrwali w wierze, nadziei i miłości
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze