Piękne wykonanie pieśni do Matki Boskiej Bolesnej [AUDIO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Matko Najświętsza [Most Holy Mother] Henryk Mikołaj Górecki w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego, 
Mieczem boleści wskroś przeszytego. 
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami, 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

2. Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy, 
I gdzie ratunku szukać będziemy? 
Twojego ludu nie gardź prośbami, 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

3. Imię Twe, Mario, litością słynie, 
Tyś nam pociechą w każdej godzinie, 
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

4. O Matko nasza, Matko miłości! 
Niechaj doznamy Twojej litości, 
Bośmy okryci grzechów ranami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, 
O Matko śwIęta, w onej godzinie 
Zamknij nam oczy Twymi rękami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Piękne wykonanie pieśni do Matki Boskiej Bolesnej [AUDIO]
4.5 (75.56%) 9 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze