OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wypowiedziane na Jasnej Górze słowa Jana Pawła II „Tutaj zawsze byliśmy wolni” stanowią hasło 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. Organizacja obchodzi w tym roku 100. rocznicę powstania. Senat RP rok 2018 ogłosił Rokiem Harcerstwa.

– Dziękujemy Bogu za stuletnią tradycję służby wolnej Ojczyźnie właśnie tu, u Matki, gdzie zawsze byliśmy wolni – powiedział podharcmistrz Przemysław Kowalski z częstochowskiego Hufca ZHP, który tradycyjnie jest organizatorem pielgrzymki. – Maryja wychowuje nas do wolności a my chcemy wychowywać kolejne pokolenia do wolności. Chcemy uczyć się jak mądrze z tej wolności korzystać – zauważył przedstawiciel ZHP.

Przypomniał, że papież z Polski mówił, że „wolność jest nam dana i zadana”. – Chcemy przekazywać te wartości, które są nam bliskie od stu lat. Są nimi braterstwo, służba i praca nad sobą – powiedział phm Kowalski.

Do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości harcerze przygotowują się według specjalnej propozycji programowej pt. „Drużyna Niepodległości”. Jednym z założeń programowych jest organizowanie wydarzeń o tematyce związanej z niepodległością. Np. grę terenową, która tradycyjnie odbywa się w ramach pielgrzymki, w tym roku harcerze zatytułowali „Bieg po wolność”.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in. Msze św., Apel Jasnogórski, nocna Droga Krzyżowa i czuwanie oraz warsztaty tematyczne, gra terenowa, seminarium instruktorskie „Wychowanie duchowe w decyzjach 40. Zjazdu ZHP” i ognisko integracyjne.

Pielgrzymka potrwa do jutra, zakończy ją krąg pożegnalny utworzony po zakończeniu Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu ok. godz. 10.30.

Organizatorem pielgrzymki jest Hufiec ZHP Częstochowa. Nad jej przebiegiem czuwa Komenda Pielgrzymki, ale także blisko 20-osobowy sztab organizacyjny, oraz zabezpieczenie medyczne ze strony ratowników ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską. Powstał na zjeździe 1-2 listopada 1918 r. z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Misją ZHP jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w prawie harcerskim. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. Organizacja kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając jednak system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka ZHP.

W Polsce harcerstwo inspirowane było angielskim ruchem skautowym zainicjowanym przez Roberta Badena-Powella, który w 1908 wydał klasyczny podręcznik skautingu Scouting for Boys. Po raz pierwszy na terenie ziem polskich znajdujących się pod zaborami skauting promowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w zaborze austriackim. Ruch skautowy zaczął się tam rozwijać już w 1910. Znaczący wpływ na powstanie ruchu skautowego mieli działacze Sokoła oraz Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”.

Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał na zjeździe zjednoczeniowym w Lublinie w listopadzie 1918. W latach 20. XX wieku ZHP był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Dziś organizacja liczy ponad 110 tys. członków, a jej misją jest nadal wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

fot. Rafał Socha

Zobacz także
Wasze komentarze