Warszawa, 16.11.2016. Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ Piotr Duda (2P) na galerii sejmowej, po g³osowaniu nad prezydenckim projektem obni¿enia wieku emerytalnego, 16 bm. w Sejmie. Sejm uchwali³ ustawê, która przewiduje obni¿enie od 1 paŸdziernika 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Pos³owie odrzucili wczeœniej poprawki klubów PSL i Kukiz’15 do projektu ustawy. Za uchwaleniem ustawy zag³osowa³o 262 pos³ów. Przeciw by³o 149, a 19 siê wstrzyma³o. (mr) PAP/Tomasz Gzell

Piotr Duda o skróceniu wieku emerytalnego: szczęśliwy dzień dla wszystkich pracowników

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

To szczęśliwy dzień dla wszystkich pracowników – ocenił szef Solidarności Piotr Duda po tym, jak Sejm uchwalił w środę ustawę obniżającą wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Duda podkreślił, że związek nie wycofuje się z postulatu emerytur stażowych.

„To szczęśliwy dzień dla wszystkich pracowników, dla członków Solidarności, dla nas osobiście, że konsekwencją, merytorycznym uporem doprowadziliśmy do odwórcenia tej złej sytuacji sprzed czterech lat” – podkreślił przewodniczący NSZZ „S” po głosowaniach w Sejmie.

Pytany o inne postulaty związku – uwzględnienie stażu pracy przy prawie do emerytury – przypomniał, że działania nie zakończyły się. „Dziś mamy obniżony wiek emerytalny, jutro zaczynamy przegląd emerytur, aby przedstawić rządowi konkretne propozycje emerytur stażowych. My tego nie odpuszczamy” – zapowiedział.

Duda i Henryk Nakonieczny z prezydium związku byli obecni na sejmowej galerii podczas głosowania nad prezydenckim projektem.

Sejm uchwalił zmiany, zgodnie z którymi od 1 października 2017 r. kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Obecnie wiek emerytalny wydłużany jest do 67 lat – kobiety miały go osiągnąć w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

foto. PAP/Tomasz Gzel

Piotr Duda o skróceniu wieku emerytalnego: szczęśliwy dzień dla wszystkich pracowników
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze