Warszawa, 04.07.2017. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz (C) podczas uroczystoœci ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Julianowi S. Kulskiemu, 04 bm. w Warszawie. Julian Spitos³aw Kulski sprawowa³ funkcjê zastêpcy prezydenta stolicy Stefana Starzyñskiego podczas okupacji niemieckiej podczas II wojny œwiatowej. Za swoje zas³ugi Julian S. Kulski zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzy¿em Walecznych. (nlat) PAP/Rafa³ Guz

Polska kupi od USA systemy obrony powietrznej

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Podpisano memorandum informujące, że rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej jakiej używają wojska USA – poinformował w czwartek szef MON Antoni Macierewicz.

„Konfiguracja, w której nabywamy rakiety Patriot jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów” – powiedział minister wskazując, że ten system może być odpowiedzią na rosyjskie rakiety Iskander.

W ubiegłym tygodniu na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli Macierewicz po rozmowie z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem zapowiedział, że Polska i Stany Zjednoczone wypracują wspólny plan rozwoju obrony przeciwrakietowej i rakietowej.

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów – ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła – system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne – to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju.

Fot. PAP/Rafał Guz

Polska kupi od USA systemy obrony powietrznej
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze