Poznañ, 11.06.2017. Uczestnicy Marszu dla ¯ycia pod has³em „Ka¿dy jest wa¿ny” na ulicach Poznania, 11 bm. Wg organizatorów celem pochodu jest sk³onienie Poznaniaków do refleksji nad wartoœci¹ ¿ycia ka¿dej osoby ludzkiej. (zuz) PAP/Pawe³ Jaskó³ka

Pozdrowienia od papieża dla uczestników Marszu dla Życia

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pozdrowienia i słowa błogosławieństwa od papieża Franciszka dla uczestników i organizatorów odczytane zostały podczas zorganizowanego w niedzielę w Poznaniu Marszu dla Życia. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Każdy jest ważny”.

W marszu wzięło udział, według organizatorów, ok 4-5 tys. osób. Przemarsz ulicami miasta poprzedził rodzinny festyn na placu w centrum Poznania, a zakończyła msza św. w poznańskiej katedrze.

List podpisany przez abp. Angelo Becciu z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej odczytał w trakcie festynu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

„Ojciec Święty jednoczy się duchowo z tymi, którzy z przekonaniem, że +każdy jest ważny+ pragną w ten sposób zamanifestować swój szacunek dla człowieka, dla jego prawa do życia i do wszechstronnego rozwoju niezależnie od wieku, płci czy poglądów politycznych. Dla wierzących to przekonanie znajduje swoje najgłębsze uzasadnienie w stwierdzeniu św. Ireneusza, które często powtarzał Jan Paweł II: Chwałą Boga jest człowiek żyjący” – podkreślono w dokumencie.

PAP/Paweł Jaskółka

W liście przywołane zostały też słowa Franciszka, wypowiedziane w ub. roku w Polsce: „życie musi być zawsze przyjęte i chronione – zarówno przyjęte, jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie”.

Papież powiedział też wówczas, że do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa należy „towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie”.

W liście napisano również, że Ojciec Święty poleca Bogu organizatorów i uczestników marszu, „prosząc, aby wspierał swoją mocą ich wysiłki mające na celu ukazanie współczesnemu światu piękna, jakie niesie w sobie każde ludzkie istnienie, gdy przychodzi na świat, żyje i realizuje się, wzrastając ku pełni człowieczeństwa stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga”.

PAP/Paweł Jaskółka

Na festyn i marsz przybyły całe rodziny, osoby duchowne, wiele osób młodych. W trakcie wydarzenia wznoszono okrzyki: „każdy jest ważny!”, „rodzina, rodzina – lubię to!”. śpiewano też: „Polska za życiem, hej Polska za życiem!”

Abp Gądecki powiedział PAP, że temat organizowanych w całym kraju marszów dla życia i rodziny jest „w pewnym sensie najważniejszy dla społeczeństwa”. „Od tego, jaka będzie kondycja rodziny, małżeństwa i sama kondycja życia ludzkiego zależy przyszłość ojczyzny. Dlatego organizowanie takiego marszu służy uświadomieniu wagi sprawy, jest też umocnieniem dla samych biorących w nim udział – że człowiek nie jest sam, że jest wiele rodzin, rodzin z dziećmi, przeżywających te same problemy, kłopoty – a jednak trwających” – powiedział abp Gądecki.

„Celem takiego marszu jest też umocnienie dla tych, którzy stoją z zewnątrz i są chwiejni – oni mogą zobaczyć, że jest dużo ludzi szczęśliwych i oni też mogą być szczęśliwi” – dodał hierarcha.

W związku z hasłem marszu, organizatorzy zapowiedzieli, że w tym roku w szczególny sposób zaakcentowany będzie problem niepełnosprawności. Na niedzielnym wydarzeniu pojawiło się bardzo wiele osób na wózkach inwalidzkich, osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Wśród uczestników byli m.in. niepełnosprawni podopieczni prowadzonego przez siostry serafitki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.

PAP/Paweł Jaskółka

„Zajmujemy się przede wszystkim dziećmi niechcianymi, np. pozostawionymi w szpitalu zaraz po urodzeniu. Nie osądzamy rodziców, bo urodzenie dziecka niepełnosprawnego to jest olbrzymia trauma. Dopiero będąc z tymi dziećmi na co dzień, opiekując się nimi, widzimy ile one dają nam miłości i ile wyzwalają w nas pozytywnych uczuć, postaw” – powiedziała PAP dyrektorka placówki s. Cecylia Belchnerowska.

Jedną z uczestniczek marszu była też poznanianka Anna – mama trójki adoptowanych dzieci. Przyznała PAP, że przyszła po to, by zamanifestować, że wszystkie istnienia są tak samo ważne. „Trzeba chronić wszystkie osoby – każdy jest cenny, każdy jest ważny, każdy chce żyć – moi synowie, którzy są lekko upośledzeni, też chcą żyć i są szczęśliwi. Nie wiem, czy ta miłość, którą te dzieci okazują nam, nie jest nawet silniejsza od miłości dzieci zdrowych. Jestem tutaj i dziękuję Bogu, że mam takie dzieci” – powiedziała.

W trakcie imprezy swój finał miała też 5. edycja akcji Pieluszka dla Maluszka, polegająca na zbiórce pieluch i pieluchomajtek dla potrzebujących. W tym roku zbierane były też materiały pomagające w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Organizatorzy podali w niedzielę, że dotąd doliczyli się 20 tys. pieluch, otrzymali też m.in. wózek inwalidzki dla osoby potrzebującej.

W minionych czterech edycjach akcji zebrano łącznie ok. 100 tys. pieluch o łącznej wartości ok. 80 tys. zł. Dzięki przekazanym darom udało się wesprzeć m.in. podopiecznych Domu Dziecka w Lesznie, Domu Samotnej Matki w Kiekrzu i rodziny wielodzietne.

Koordynatorem wydarzenia jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Marsz swoim patronatem objęli: metropolita poznański i wojewoda wielkopolski.

Zobacz także
Wasze komentarze