Poznañ, 31.03.2018. Akcja policji w jednym z bloków przy ul. Inflanckiej w Poznaniu, 31 bm. W akcji uczestnicz¹ policyjni antyterroryœci. Ewakuowano mieszkañców budynku. Wed³ug nieoficjalnych informacji w budynku zabarykadowa³ siê mê¿czyzna. Policja nie potwierdza tych doniesieñ. Czêœæ ulic w okolicy jest zamkniêta dla ruchu. (mz/gj) PAP/Marek Zakrzewski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Poznañ/Akcja policyjnych antyterrorystów; ewakuowano mieszkañców bloku***

Poznań: akcja antyterrorystów – ewakuowano mieszkańców bloku

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Od piątkowego wieczora trwa akcja policji w jednym z bloków przy ul. Inflanckiej w Poznaniu. W akcji uczestniczą m.in. policyjni antyterroryści; ewakuowano mieszkańców budynku.

Według nieoficjalnych informacji w budynku zabarykadował się mężczyzna. Policja nie potwierdza tych doniesień, nie chce też na razie informować o szczegółach zdarzenia. Część ulic w okolicy jest zamknięta dla ruchu.

W związku z policyjną akcją ewakuowani zostali mieszkańcy budynku. Jak poinformował wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, jeszcze w piątek Centrum Zarządzania Kryzysowego podstawiło dla nich autobus MPK.

„Część osób udała się do swoich bliskich. Następnie osoby przebywające w autobusie zostały przewiezione na komisariat policji, a później – po godz. 6 rano – do salki w kościele pw. Najświętszej Bogurodzicy Maryi, gdzie dzięki uprzejmości proboszcza mogli coś zjeść. Obecnie wszyscy ewakuowani są bezpieczni i przebywają u rodzin i bliskich” – poinformował.

Policjanci zamknęli dla samochodów ul. Inflancką na odcinku od ul. Pawiej do ul. Piłsudskiego. Inaczej jeżdżą też autobusy.

fot. PAP/Marek Zakrzewski

Poznań: akcja antyterrorystów – ewakuowano mieszkańców bloku
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze