Strasburg, Francja, 16.11.2016 Prezydent RP Andrzej Duda (L) oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland (P) podczas ceremonii wrêczenia przez Prezydenta RP daru Polski dla Rady Europy, 16 bm. Z zwi¹zku z 25. rocznic¹ cz³onkostwa Polski w Radzie Europy, Prezydent Andrzej Duda przekaza³ replikê tablic z 21 postulatami robotników strajkuj¹cych w Gdañsku w sierpniu 1980 roku. (sko) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent przylecia³ do Strasburga; z³o¿y wizytê w siedzibie Rady Europy***

Prezydent: kryzys nihilizmu szczególnie dotyka dziś Europę

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Najważniejsze zagrożenia dla świata to terroryzm, imperializm, wyzysk i nihilizm – powiedział prezydent Andrzej Duda w środę w Strasburgu na spotkaniu z Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy. Kryzys nihilizmu dotyka dziś zwłaszcza Europę – ocenił.

„Współczesny świat, w tym nasz kontynent, nie jest wolny od poważnych zagrożeń. Wszyscy dobrze znamy najważniejsze z nich. Są to: terroryzm, imperializm, wyzysk i nihilizm” – powiedział Duda.

Jak zaznaczył, dla imperializmu rzeczywistość międzynarodowa opiera się na konflikcie, wbrew prawu, obyczajom i podstawowym normom pokojowego współżycia.

Polski prezydent podkreślił, że współczesny świat zmaga się także z nową formą konfliktu, której źródłem jest międzynarodowy terroryzm. „Cechuje go asymetria w doborze środków – przeciwnik realizuje swe cele polityczne przede wszystkim poprzez zabijanie bądź zastraszanie niewinnych ludzi. Dodatkowo terroryzm sprawnie wykorzystuje wszystkie instrumenty zrodzone w procesie globalizacji, a także szczególną dziś sytuację międzynarodową, związaną z masowymi migracjami” – mówił Duda.

Ponadto – zaznaczył – świat zmaga się ze zjawiskiem wyzysku, który przybiera nowe formy. „Nieuprawnione pozbawienie możliwości uzyskania sprawiedliwej zapłaty bądź korzystania z owoców własnej pracy dotyczy dziś przecież nie tylko jednostek, lecz (…) również całych społeczeństw” – mówił. Według prezydenta podważa to elementarne poczucie sprawiedliwości i niszczy godność ludzką, często utrwalając przy tym ubóstwo i cierpienie.

„Co gorsza, współczesne społeczeństwa coraz dotkliwiej odczuwają także efekty kryzysu aksjologicznego – erozji norm i wartości, na których ufundowane były dotychczas relacje społeczne. Niepewność i dezorientacja to słowa, które trafnie opisują odczucia wielu ludzi. Odnoszę wrażenie, że kryzys nihilizmu w szczególnym stopniu dotyka dziś właśnie Europy” – oświadczył polski prezydent.

foto. PAP/Jacek Turczyk

Prezydent: kryzys nihilizmu szczególnie dotyka dziś Europę
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze