Prezydent Duda w Wągrowcu, fot: PAP / Tytus Żmijewski

Prezydent pisze list do Franciszka

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość o woli i gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską. Mam nadzieję, że wraz z moimi Rodakami będę mógł ponownie gościć Ojca Świętego Franciszka na polskiej ziemi” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w Liście Gratulacyjnym do Ojca Świętego. 13 marca 2013 roku kard. Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża i przyjął imię Franciszek.

Papież Franciszek

Publikujemy treść listu:

Wasza Świątobliwość,z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową w imieniu własnym, całej mojej rodziny oraz Narodu Polskiego pragnę przekazać Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w pełnieniu misji kierowania Kościołem powszechnym i sprawowaniu posługi apostolskiej.

Jesteś, Ojcze Święty, dla całego świata przykładem pokory, łagodności i skromności, ale także niezwykłej determinacji i odwagi w okazywaniu solidarności z najbardziej potrzebującymi. Wyrazistym tego przykładem jest podejmowany przez Waszą Świątobliwość trud pielgrzymowania do krajów dotkniętych największym ubóstwem i zmagających się z wieloma dramatycznymi problemami.

Pięć lat pontyfikatu Papieża Franciszka, niestrudzonego orędownika pokoju i sprawiedliwości społecznej, to wielki dar dla całej społeczności międzynarodowej. Wypełniłeś je, Ojcze Święty, niezwykle intensywną pracą na rzecz szerzenia dobra i odważnego przypominania nam, że fundamentem budowania sprawiedliwego ładu światowego muszą być dialog oraz poszanowanie godności i praw każdego człowieka.Jako źródło owocnego dialogu, podobnie jak czynił to św. Jan Paweł II, wskazujesz nam, Ojcze Święty, Miłosierdzie Boże, które stało się najbardziej wyrazistym przesłaniem Twojego pontyfikatu. Ogłoszony przez Waszą Świątobliwość Nadzwyczajny Rok Święty, Jubileusz Miłosierdzia był także zachętą dla współczesnego człowieka do wejścia na drogę dialogu i przyjęcia postawy pełnej otwartości i gotowości do poszukiwania porozumienia

Cieszę się, że w czasie tych pięciu lat pontyfikatu na szlaku pielgrzymowania Papieża Franciszka znalazł się także Kraków, stolica kultu Miłosierdzia Bożego. Z wdzięcznością wspominamy obecność Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz udział w uroczystych obchodach 1050-lecia chrztu Polski na Jasnej Górze.

Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość o woli i gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską. Mam nadzieję, że wraz z moimi Rodakami będę mógł ponownie gościć Ojca Świętego Franciszka na polskiej ziemi.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Listy do Ojca Świętego z okazji 5. rocznicy wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na papieża skierowali również Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Zostały one odczytane w Świątyni Opatrzności Bożej podczas Mszy św. w intencji papieża Franciszka, w której wzięli udział biskupi zgromadzeni na 378. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. O przebiegu uroczystej Eucharystii piszemy pod tym artykułem:

Prezydent pisze list do Franciszka
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze