Sulejówek, 09.11.2016. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod muzeum im. Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku, 9 bm. Muzeum ma zostaæ otwarte w 2018 roku w setn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. (cat) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent: dobro ojczyzny musi byæ najwa¿niejsze (krótka)***

Prezydent: pomoc dla Polaków na Wschodzie dociera do tych, którzy zasłużyli na pamięć

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Akcje pomocowe dla Polaków na Wschodzie docierają do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć – powiedział prezydent Andrzej Duda. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęcała do udziału w akcji wielkanocnej skierowanej do polskich rodzin w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.

W Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta i pierwszej damy odbywa się uroczyste podsumowanie roku akcji pomocowych dla Polaków na Wschodzie. Prezydent Duda podkreślał, że nie jest to pomoc, lecz wyraz wdzięczności i solidarności. Jak zaznaczył, pomoc dociera do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć.

„Do ludzi starszych, którzy bardzo często już dzisiaj nie są w stanie nawet podnieść się z łóżka, którzy są często złożeni już chorobami, złożeni tym, że są w podeszłym wieku, ale to oni tę polskość przez całe lata w sobie przenieśli” – mówił.

Pierwsza dama zachęcała do przyłączenia się do kolejnej akcji wielkanocnej. „Planujemy już następny transport z pomocą, która tym razem trafi do Polaków z Dołbysza i okolic. Są to małe wioski zamieszkałe przez polskie rodziny w obwodzie żytomierskim. Pomoc ta trafi też do przedszkola, które jest prowadzone przez polskich księży” – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski, który w Kancelarii Prezydenta odpowiada za sprawy polonijne, powiedział PAP, że do tej pory zorganizowano cztery transporty ze wsparciem dla Polaków na Wschodzie; trzy były skierowane do tych, którzy mieszkają na Ukrainie, czwarty do domu dziecka na Litwie.

foto. PAP/Jacek Turczyk

Prezydent: pomoc dla Polaków na Wschodzie dociera do tych, którzy zasłużyli na pamięć
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze