Ojciec Pio listy pocieszenie

Fot. YouTube

Przeżywasz ciemności? O. Pio ma dla ciebie 3 ważne rady

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ojciec Pio był surowym spowiednikiem, ale też skutecznym kierownikiem duchowym. Wiele osób zawdzięcza ojcu Pio swoje nawrócenie. Ale ojciec Pio przez to, że miał dar czytania w duszach potrafił także pocieszyć.

O. Pio pisał w swoim listach wiele duchowych rad dla strapionych, przeżywających duchowe ciemności czy ludzi, którzy po prostu czuli się grzesznikami. Dzisiaj, gdy cały Kościół go wspomina, warto przypomnieć sobie fragmenty jego listów.

>>> Niesamowity film z prawdziwymi scenami z życia ojca Pio [WIDEO]

Oto 3 fragmenty Listów ojca Pio, które wielu osobom przyniosły pocieszenie. 

1. Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyższej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli. Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała.

2. Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.

>>> Modlitwa św. ojca Pio o uzdrowienie

3. Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan. Nie lękajcie się tak bardzo popadnięcia w zło, czyli znieważenia Boga (…). Jeżeli ten najłaskawszy Oblubieniec waszej duszy ukrywa się, czyni to nie dlatego, jak sądzicie, że chciałby was ukarać za wasze niewierności, lecz dlatego, iż coraz bardziej próbuje On wierność i stałość waszą. Chce On jednocześnie dokładniej oczyścić waszą duszę z drobnych przywiązań uczuciowych, które są niewidoczne dla oczu ciała; myślę o tych przywiązaniach i winach, od których nawet człowiek sprawiedliwy nie jest wolny. Mówi bowiem Pismo Święte: „Prawy siedmiokroć upadnie”.

>>> Te grzechy surowo potępiał o. Pio

Źródło: Z listów św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (Wyd. 1994: II, 87-90, nr 8).

Zobacz także
Wasze komentarze