Marsz dzieci ulicami Bet Szemesz w czasie święta Szawuot

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Marsz dzieci ulicami Bet Szemesz w czasie święta Szawuot, które jest dla wyznawców judaizmu czasem otrzymania Tory.

Świętowanie Szawuot to wychwalanie wielkości Boga i jego świętej nauki. Zwią­zane z tym świętem obrzędy przypominają wydarzenia z czasu przyjęcia Tory na górze Synaj. Święto Szawuot jest też świętem nauki i uczących się. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu żydowskich dzieci jest rozpoczęcie na­uki w chederze — szkole religijnej. Przy tej okazji, gdy przeczytają pierwsze w życiu wersety Tory, otrzymują specjalne miodowe ciasteczka, na których napisane są wer­sety z Tory, a które mają zapewnić im „słodką pamięć”.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze