tora

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące tora

Europa

Słowa nienawiści w Biblii, Torze i Koranie?

Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie nie powinni zaprzeczać ani ukrywać faktu, że w ich pismach objawionych znajdują się „pasaże mówiące o

Czytaj dalej
Kościół

Tora jest źródłem, z którego wszystko wypływa

Tora jest najważniejszą księgą judaizmu i podstawą żydowskiej świadomości. Stanowi o tożsamości. Samo słowo: tora pochodzi od horaa, co oznacza instrukcję, pouczenie, prawo. Tora zawiera sześćset

Czytaj dalej
Azja

Czy Tora nakazuje mieszkać w szałasie?

Tora nakazuje nam, byśmy mieszkali w szałasach (sukot) przez całe święto Sukot. Szałas (suka) przypomina Obłok Chwały, którym Bóg otoczył naród

Czytaj dalej
Azja

Marsz dzieci ulicami Bet Szemesz w czasie święta Szawuot

Marsz dzieci ulicami Bet Szemesz w czasie święta Szawuot, które jest dla wyznawców judaizmu czasem otrzymania Tory. Świętowanie Szawuot to

Czytaj dalej