fot. Saliko (Wikimedia)

Jak skutecznie prowadzić duchową walkę?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Podstawą jest zawierzenie się Bogu i ograniczenie zaufania do samego siebie.

Nasze życie duchowe ze swojej natury związane jest z pewną „duchową walką” z mrocznymi siłami tego świata.

Święty Paweł wyraził to jasno w Liście do Efezjan:

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich [Ef 6,12].

Jednakże, jak możemy sobie zdawać sprawę, nie jest to zadanie łatwe. Jak więc prowadzić tego typu potyczkę?

Włoski duchowny – ks. Lorenzo Scupoli, starał się wyjaśnić tę kwestię w swojej książce „Walka duchowa” („Il combattimento spirituale”) opublikowanej po raz pierwszy w 1589 r., przedstawiając dwa narzędzia niezbędne do toczenia walki ze złem.

  1. Ograniczenie pewność siebie

Człowiek nie osiągnie pożądanego zwycięstwa bez ograniczenia pewności samego siebie. Jego zepsuta kondycja bardzo łatwo skłania go do błędnego postrzegania swojej osoby. Będąc tak naprawdę niczym, uważa siebie za wielkiego, uznając przy tym, bez najmniejszego uzasadnienia, że potrafi pokonać wszelkie trudności przy użyciu tylko i wyłącznie własnej siły.

Ta wiedza o samym sobie jest niezbędna tym wszystkim, którzy pragną być zjednoczeni z Bogiem i chcą skutecznie walczyć ze złem.

  1. Zaufanie Bogu

Ograniczenie pewności siebie nie jest jednak wystarczające. Jeśli nie chcemy zostać bez najmniejszych szans w obliczu zła, musimy dodać do niego zaufanie do Stwórcy i to właśnie od niego oczekiwać pomocy w zwycięstwie. Jako że jesteśmy jedynie ludźmi, samodzielna walka ze złem jest dla nas niewykonalna. Zwracamy się więc do Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i jest w stanie wygrać każdy konflikt. Aby jednak pozyskać jego pomoc, musimy mu w pełni zaufać.

Patrząc przez pryzmat wiary na nieskończoną mądrość i wszechmocność Boga oraz pokładając nadzieję w jego niepohamowanej dobroci i niewypowiedzialnej woli dawania godzina po godzinie, wszystko, czego potrzebujemy w duchowym życiu i doskonałym zwycięstwie nad złem, znajdziemy oddając się ufnie w jego ramiona.

***

Tłumaczenie: Maksymilian Nagalski

Zobacz także
Wasze komentarze