Kilka słów o miłości 

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ponieważ małżeństwo kojarzy nam się jednoznacznie z miłością, to w kilku punktach chciałabym opowiedzieć, czym jest (i czym nie jest) miłość – nie tylko ta małżeńska. Będzie jak zwykle biblijnie, postaram też zwięźle, ale jakbym o czymś zapomniała albo nie dopowiedziała, to piszcie proszę w komentarzach. 
 
1. Najważniejsze przykazanie: miłuj Boga i bliźniego (Mt 22, 34-40). – Jezus zapytany wprost, które przykazanie jest najważniejsze, mówi o miłości do Boga i bliźniego. W tym prawie zawierają się wszystkie inne, czyli wszystkie inne prawa są tylko uszczegółowieniem tego dotyczącego miłości Boga i bliźniego. 
 
2. Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1J 5,3). – To już wskazania św. Jana, z których wychodzi nam trochę masło maślane. Kochanie Boga to spełnianie przykazań, a najważniejsze przykazanie, to kochanie Pana Boga. Musimy jednak zauważyć, że przywołany tekst pochodzi z rozmowy z faryzeuszem, czyli przedstawicielem grupy mającej szczególne umiłowanie do Prawa. Dlatego Jezus podkreśla, że w Prawie chodzi głównie o miłość. Święty Jan pisze już natomiast do młodego Kościoła, dlatego mówi o Bożych przykazaniach. 
 
3. Jakie przykazania nas dotyczą? Ewangelista Mateusz wkłada w usta Jezusa słowa „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Św. Paweł pisał „wszystko mi wolno” i nalegał na innych Apostołów, aby nie nakładać na pogan jarzma, którego ich ojcowie nie byli w stanie udźwignąć – czyli nie obarczać chrześcijan prawem mojżeszowym (por. Dz 15). Skoro nie obowiązuje nas prawo Starego Testamentu i „wszystko nam wolno”, to czy są jakieś przykazanie, które nas dotyczą? Bóg przekazuje nam swoją wolę, swój pomysł na nasze życie poprzez Pismo Święte i nieraz robi to w sposób bardzo dosłowny, czasem mniej. Mamy na przykład 10 przykazań ze Starego Testamentu wyłożone całkiem dosadnie (UWAGA – prawo ST dzieli się na prawo kultyczne – np. dotyczące składania ofiar przebłagalnych; prawo społeczno-polityczne – np. dotyczące zasad postępowania przy wybieraniu króla; prawo moralne – np. 10 przykazań, zasady życia rodzinnego np. zakaz kazirodztwa. Obecnie dla nas znaczenia ma tylko prawo moralne.) W Mt 5 Jezus jeszcze doprecyzowuje niektóre przykazania. Święty Paweł i inni autorzy listów także przekazują nam, jak dokładnie należy postępować (por. np. 2 Kor 7). Św. Jan przypomina jednak: „przykazania Jego nie są ciężkie” (1J 5,3). 

 
4. Wśród wszystkich przykazań znajdują się także te dotyczące małżeństwa (będę o nich jeszcze szczegółowo pisać). Wynika z tego, że okazywanie miłości Bogu polega na budowaniu małżeństwa według Bożego pomysłu na ten związek, według małżeńskich rad zawartych w Biblii.  
 
5. Miłość nie jest uczuciem – często mylimy z miłością zakochanie, lubienie się. Pozytywne uczucia, jakie pojawią się, kiedy się w kimś zakochujemy lub kogoś lubimy, nie są jeszcze miłością. Miłość do Pana Boga oznacza kochanie innych ludzi, także naszych nieprzyjaciół (Mt 5,44). Nie chodzi o to, że wszystkich mamy lubić czy zakochiwać się w nich. Miłość do drugiego człowieka to kwestia postawy – jeżeli kogoś kocham, jestem dla niego; jestem otwarta na dialog, prośby, modlitwę; nie wyrządzam krzywdy, a szukam dobra w drugim człowieku i dobra dla niego. Miłość małżeńska to połączenie zakochania i takiej właśnie postawy. 

 
Fanpage na Facebooku: Szkoła Dobrych Żon

 

Zobacz także
Wasze komentarze