Kościół w czasie przełomu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

okl_kosciol-w-czasie-przelomu-120x180Kościół w czasie przełomu 

Wydawnictwo JUT, Lublin 2016 

 Nadchodzący rok 2017 będzie czasem wielu okrągłych rocznic. Z tej okazji wydawnictwo JUT przygotowało kompendium wiedzy na temat roli i postawy Kościoła w przełomowych latach 1517 (reformacja), 1717 (powstanie masonerii) i 1917 (rewolucja październikowa). Każde z tych wydarzeń zostało zestawione z odpowiedzią Opatrzności na duchowe zagrożenie, które niosło: koronacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej czy objawieniami fatimskimi, których część dotyczyła kondycji duchowej Rosji oraz jej nawrócenia, a także powstaniem Rycerstwa Niepokalanej.  

Każdy artykuł napisał znawca danego tematu. W gronie autorów znaleźli się ks. Mirosław Kowalczyk, ks. Tadeusz Guz, o. Grzegorz Prus, o. Wojciech Dec, dr Paweł Janowski, o. Zdzisław Świniarski, ks. Grzegorz Szubstarski i o Stanisław Piętka. Znajdziemy w nich wyczerpujące informacje o genezie, przebiegu i skutkach opisywanych zjawisk oraz wyczerpujące odwołania do źródeł.  

„Kościół w czasie przełomu” to dziewięć wzajemnie uzupełniających się artykułów dotyczących odpowiedzi Kościoła na niebezpieczeństwa duchowe. Koronacja Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi w 1717 r. spowodowała rozprzestrzenienie się jej kultu na całą Polskę, a w konsekwencji podniesienie Jasnej Góry do rangi sanktuarium narodowego, którą to rolę pełni do dziś. Z kolei w artykule dotyczącym masonerii przedstawiono nie tylko jej strukturę i założenia czy przepisy dotyczące stosunku Kościoła do tej organizacji. Omówiono też posoborowe próby podejmowania dialogu z masonami, które jednak nie znosiły obowiązującej dyscypliny kanonicznej w tym względzie. Z rewolucją październikową natomiast zestawiono objawienia fatimskie, które odbyły się w tym samym roku, a także powołanie Rycerstwa Niepokalanej jako modlitewnej, duchowej odpowiedzi na zamiary ateizacyjne. Warto w roku tak wielu rocznic zobaczyć, jak Pan Bóg interweniuje w dziejach człowieka, nie pozwalając mu osunąć się w przepaść, która wydaje się niezgłębiona i niemożliwa do ominięcia. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze