modlitwa

fot. cathopic

Litania przemiany. Pomaga zmienić utrapienia w pociechy

Tylko Bóg może czynić to, co jest niemożliwe. Tylko On może przemienić nas i nasze życie. Odkryj siłę tej potężnej litanii.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami!

 

Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo,
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą,
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za Swoich nieprzyjaciół,
Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu,
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi – Matki Twojej i św. Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni,
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej,
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna,
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś,
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym,
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez Swą miłość nawrócić raczył,
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu,
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burzę na jeziorze,
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostoła czynnej miłości bliźniego,
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza,
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostoła,
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś,
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych,
niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu,
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata,
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo,
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od zła wszelkiego,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor,
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza,
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoją na Krzyżu,
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej,
Abyś nas w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył,
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu,
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie,
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą Wolą,
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości,
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu,
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż,
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim,
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia,
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca,
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Czytałeś? Wesprzyj nas!

Działamy także dzięki Waszej pomocy. Wesprzyj działalność ewangelizacyjną naszej redakcji!

Zobacz także
Wasze komentarze