Fot. zaciszekurpiowskie.pl

Matka Boża Królowa Polski objawiła się w Wykrocie na Kurpiach?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W niewielkiej miejscowości na Kurpiach Matka Boża Królowa Polski wybrała prostego rolnika na swojego posłannika. Na dowód prawdziwości objawień otrzymał stygmaty.

Stefan Gwiazda, rolnik z Wykrotu wielokrotne przez 12 lat (1990 – 200) miał objawienia Matki Bożej. Otrzymał 39 Orędzi dla ludzkości odnośnie stanu ducha świata, ogromnej bezbożności ludzi, odstępstw od Boga i grzechów szczególnie raniących Boga, czyli zabójstw, nieczystości i złorzeczeń Bogu. Na dowód prawdziwości objawień Stefan Gwiazda został obdarzony Stygmatami, które były widoczne w postaci krwawiących ran rak, nóg i boku.

Objawione zostały mu również sposoby zadośćuczynienia Bogu za grzechy świata w czasach ostatecznych. Matka Boża zleciła także wybudowanie klasztoru z kaplicą Królowej Polski w Wykrocie, w której w głównym ołtarzu ma być umieszczony obraz Matki Bożej Królowej Polski.

Stefan Gwiazda  wykonał zlecone mu dzieło. Cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski w Wykrocie został namalowany wg wskazań Matki Bożej i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie 18. X. 1995 r.

W realizacji tego dzieła w dużej mierze Ks. Hoppe z Kanady, a także pielgrzymi i wiele innych przychylnych mu osób. Stefan Gwiazda zmarł w wieku 72 lat, 3 lutego 2002 r.

Trzeba jednak dodać, że do tej pory objawienia te nie zostały uznane przez Kościół, ale sanktuarium, w którym posługują siostry klaryski kapucynki, jest tłumnie odwiedzane przez wiernych, zwłaszcza z okazji świąt maryjnych.

Fot. franciszekciech.pl/


Litania Do Matki Bożej Królowej Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Matko Niepokalanie Poczęta, – módl się za nami
Matko Syna Bożego,
Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Syna Swego płakała,
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
Matko Różańca Świętego,
Matko Szkaplerza Świętego,
Matko pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata,
Królowo nasza,
Królowo Narodu Polskiego,
Królowo i opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła katolickiego,
Królowo Niebiańska zbawionych,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królująca z Tobą i z synem Twoim,
Królowo konających i umierających w Tobie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Pod Twoją obronę

 

Zobacz także
Wasze komentarze