fot. pixabay

Modlitwa o uzdrowienie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja Was pokrzepię”, „Nie potrzebują lekarza, zdrowi. Ale Ci którzy się źle mają”. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie, o uzdrowienie naszych chorych dusz i ciał. Dla Ciebie Jezu nie ma rzeczy niemożliwych. Ty powiedziałeś: „jeśli Syn was wyzwoli, naprawdę będziecie wolni”. Ty przyniosłeś nam nową wolność w Duchu Świętym, Ty wiesz co nam dolega, coś nas boli, krępuje, zniewala, niepokoi i martwi. Ty znasz nasze nałogi i grzeszne przyzwyczajenia.

Panie Ty wszystko wiesz, Ty wziąłeś na siebie nasze choroby i nasze słabości. Tyś Królem Miłosierdzia. Wejrzyj w nas i tych, których ci w sercu przynosimy. Zbawicielu, poślij swojego Ducha Świętego do przeszłości i teraźniejszości, do naszych uczuć, lęków, w głębię naszych serc. Uwolnij, uzdrów, pociesz i umocnij. Prosimy, wysłuchaj teraz błagań naszych serc.

Zobacz także
Wasze komentarze