Katarzyna ze Sieny

Domena Publiczna

Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny ze Sieny. Zamieniła się sercami z Jezusem

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Święta Katarzyna ze Sieny doświadczyła wielu doświadczeń mistycznych. Jednym z nich była wymiana serc z Jezusem.

Gdy św. Katarzyna ze Sieny wyznała swemu spowiednikowi, że nie ma już swojego serca, ale bije w niej serce Jezusa Chrystusa, została całkowicie zignorowana. Tymczasem, było to dla niej wyjątkowo głębokie przeżycie mistyczne. Posiadała również stygmaty, ale były one ukryte przez innymi ludźmi. Chciała tego sama święta, by nie wzbudzać sensacji, ale wzrastać duchowo i coraz ściślej łączyć się z Chrystusem.

>>>(Nie)zwyczajna mistyczka. Rozmawiała z Jezusem, Matką Bożą i aniołami

W swojej duchowości ceniła także modlitwy do Ducha Świętego. To jedna z jej modlitw:

„O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen”.

Mistyczka nie była wykształcona. Miała jednak szczególny charyzmat wypędzania demonów z opętanych osób. Dzięki jej działaniu nawróciło się wiele osób. Święta Katarzyna ze Sieny jest jedynym jak dotąd, Doktorem Kościoła – analfabetą. Zmarła w Rzymie w wieku 33 lat ofiarowując swoje życie i śmierć za Kościół i papieża. Jest patronką Europy.

>>>W ręce Twoje, Panie, oddaję się cały. Wieczorna modlitwa ufności

Zobacz także
Wasze komentarze