Misyjne przedstawienia

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papieskie Dzieła Misyjne
Teatr dla misji. Inscenizacje misyjne dla dzieci
Warszawa 2016

Udział w przedstawieniach i inscenizacjach jest dobrą formą zaangażowania dzieci i ich opiekunów w dzieło misyjne. Przebieranie się w stroje z różnych stron świata, nauka podstawowych zwrotów w różnych językach, wreszcie występowanie w inscenizacji przypominającej realia różnych stron świata pozwala na lepsze zrozumienie tego, jak żyją rówieśnicy w krajach misyjnych i powodów, dla których warto im pomagać. Dzieci dowiadują się, że ich rówieśnicy w innych krajach cierpią z powodu niedożywienia, bywają porywani w niewolę lub ciężko pracują na plantacjach i nie mogą chodzić do szkoły.

Zebrane w jednym tomie scenariusze dla zespołów dziecięcych publikowane wcześniej w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych” to propozycja dla katechetów i liderów grup prowadzących dziecięce zespoły misyjne. Znajdziemy tu scenariusze przedstawień i animacji na Tydzień Misyjny, różne okresy roku liturgicznego, dotyczące świętych patronów misji i wiele innych. Przedstawienia niosą przesłanie i zachętę do pomagania rówieśnikom z tych stron świata, w których dzieciom trudniej się żyje.

Zobacz także
Wasze komentarze