fot. pixabay.com

Znów jeden dzień przeminął – piękna modlitwa wieczorna

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie ma lepszego sposobu na zakończenie dnia niż modlitwa.

Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc
Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie pokładając ufność spokojnie zasypiać będziemy
Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których się dopuściliśmy
Najświętszą krwią Twoją, o Panie, zmyj nasze winy
Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław
Chwała niech będzie Panu na niebieskim tronie i jego Synowi Jedynemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
Panie, wysłuchaj głosu mego
Nakłoń swe ucho na głos mojego błagania
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu,
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawości obfite u Niego odkupienie

Panie, bądź mi ucieczką
W Twe ręce składam mój los
W Twojej dobroci, moje zaufanie
Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach
Bądź mi w życiu ostoją, radością u jego kresu
A w śmierci przejściem do pełni szczęścia

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,i na wieki wieków.
Amen.
Zobacz także
Wasze komentarze