kosmos

fot. Pexels

Możesz nadać imię planecie! Trwa globalny konkurs

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie musisz być fanem astronomii, ale jeśli chciałbyś, aby któraś z planet nosiła już na zawsze imię, które ty zaproponowałeś, to jest taka szansa. Zgłoś swoją propozycję!

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) wraz z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA) ogłaszają ogólnonarodowy konkurs na nazwy dla planet. To część globalnej inicjatywy. Każdy kraj otrzymuje prawo do nadania nazwy jednej gwieździe oraz krążącej wokół niej planecie. Swoje propozycje może zgłosić każdy – dowolna osoba, organizacja, szkoła lub instytucja. Konkurs został ogłoszony z okazji stulecia IAU.

– Celem konkursu jest zwiększenie w społeczeństwie świadomości naszego miejsca we Wszechświecie jako mieszkańców planety Ziemia, żyjących pod jednym wspólnym niebem. Każdy może spróbować wnieść swój drobny wkład w opisywanie otaczającego nas kosmosu, czy to poprzez zaproponowanie nazwy, czy później przez oddanie swojego głosu na zebrane propozycje. Może warto tu wspomnieć historię sprzed kilkudziesięciu lat, dotyczącą wyłonienia nazwy Plutona – kiedyś planety, a obecnie tzw. planety karłowatej. Otóż nazwę: Pluton zaproponowała 11-letnia dziewczynka, której pomysł został następnie oficjalnie zaakceptowany. Rozpoczynający się właśnie konkurs na nazwy planet pozasłonecznych, niezależnie od tego, czy mamy lat 11, czy 40, czy może 90, daje nam szansę na dorzucenie swojej kosmicznej cegiełki – mówi dr Krzysztof Czart, Krajowy Koordynator IAU ds. Popularyzacji, kierujący polską częścią konkursu.

Polscy astronomowie okryli już kilkadziesiąt planet poza naszym układem słonecznym. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w ramach konkursu przydzieliła Polsce do nazwania układ BD+14 4559. Gwiazda z tego systemu jest widoczna na niebie w konstelacji Pegaza, co oznacza bardzo dobrą jej widoczność przez długą część roku, w tym wieczorami w okresie jesiennym i zimowym.

kosmos

fot. Pexels

Propozycje nazw gwiazdy i towarzyszącej jej planety może zgłaszać każda osoba mieszkająca na terenie Polski, a także Polacy przebywający poza jej granicami. Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie, ale mogą je nadsyłać także różne organizacje, szkoły, kluby, instytucje, a nawet firmy. W przypadku szkół każda z klas ma prawo do zaproponowania własnego pomysłu. Zgłoszenie powinno zawierać dwie nazwy: jedną dla planety i jedną dla gwiazdy. Najlepiej, aby nazwy te były związane ze sobą tematycznie, a także miały związek z Polską – historyczny, kulturowy lub geograficzny. Do nazw należy dołączyć krótkie uzasadnienie. Propozycje nazw przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową konkursu. Termin zgłaszania nazw mija 31 lipca 2019 r. – czytamy w komunikacie PTA.

Po tym terminie, kończącym pierwszy etap konkursu, Komitet Konkursowy przeanalizuje zgłoszenia pod kątem zgodności z wymaganiami IAU dotyczącymi nazewnictwa obiektów astronomicznych oraz wybierze grupę nazw do kolejnego etapu. Następnie, od września do końca października 2019 r., przeprowadzone zostanie publiczne internetowe głosowanie, aby wyłonić polską nazwę dla planety i jej gwiazdy. Komitet Konkursowy przekaże do IAU propozycję polskiej nazwy oraz dwie nawy rezerwowe, a ostatecznie w grudniu 2019 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosi oficjalne wyniki dla wszystkich krajów – czytamy.

Cztery lata temu Międzynarodowa Unia Astronomiczna przeprowadziła pierwszy taki konkurs. Wówczas wzięło w nim udział pół miliona osób.

Organizatorzy zalecają, aby nazwa była związana z Polską. Największe szanse będzie miała nazwa związana z rzeczami, ludźmi, miejscami o długotrwałym znaczeniu kulturowym, historycznym lub geograficznym. Długość nazwy nie powinna być dłuższa niż 16 znaków.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Źródło: www.iau100.pl

Zobacz także
Wasze komentarze