10 cytatów o Duchu Świętym, które warto znać

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jutro Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Poznaj ciekawe cytaty o trzeciej Osobie Trójcy Świętej. 

Duch nigdy nie zaprzestanie być strażnikiem nadziei w sercu człowieka. W Nim cała ludzka historia jest z góry przeznaczona do szczęśliwości (Roger Poudrier „Tchnienie życia”).

Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu (św. Bazyli).

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie (Ewangelia wg św. Jana 14, 16-17).

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (List św. Pawła do Rzymian 8, 26).

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios (Ireneusz z Lyonu, „Przeciw herezjom).

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? (1 List do Koryntian 6, 19).

Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie (papież Franciszek).

Duch Święty, zjednoczony tajemniczą więzią Boskiej komunii z Odkupicielem człowieka, stanowi o ciągłości Jego dzieła: z Niego bierze i wszystkim przekazuje, chodząc nieustannie w dzieje świata poprzez serce człowieka. Tutaj staje się On — jak głosi liturgiczna Sekwencja z uroczystości Zielonych Świąt — prawdziwym Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością sumień. Staje się słodkim Gościem dusz, którego Kościół nieustannie wita na progu wewnętrznej tajemnicy każdego człowieka. Przynosi On bowiem ochłodzenie i odpoczniecie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów. Przynosi odpoczynek i ulgę pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi wreszcie pociech wówczas, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy rozpaczy (św. Jan Paweł II, „Dominum et Vivificantem”)

Duch Święty (…) jest przede wszystkim przewodnikiem człowieka po drogach świętości (Zdzisław Józef Kijas OFMConv ,”Traktat o Duchu Świętym i łasce”).

Działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami (Raniero Cantalamessa, „Nasze życie poddane Chrystusowi”).

Zobacz także
Wasze komentarze