Ekspedyt patron

Zdjęcie: św. Ekspedyt

Nagły przypadek? Poproś o wstawiennictwo św. Ekspedyta [modlitwa]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

To patron wzywany w ciężkich u trudnych sprawach, np. w procesach, przy poszukiwaniu zgub, w cierpieniach.

Wzywany jest także w przypadkach beznadziejnych, tak że nazywano go „Świętym XI godziny”, tj. w sensie biblijnym – ostatniej godziny, bo wysłuchuje także i tych, którzy w ostatniej chwili do niego w potrzebie się uciekają. W niektórych kościołach odprawiane są specjalne Msze, podczas których wierni modlą się do św. Ekspedyta (w warszawskiej parafii Zbawiciela w poniedziałki o godz. 17:00).

Nasz drogi męczenniku i opiekunie, święty Ekspedycie, ty, który wiesz, co jest konieczne i co jest niezwłocznie potrzebne, błagam cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby przez twoją łaskę moja prośba była spełniona… (jasno powiedz, czego chcesz, i proś go, aby znalazł sposób realizacji twojej prośby). Obym otrzymał twoje błogosławieństwo i życzliwość. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Nie wiadomo, w jakim okresie żył oraz gdzie i kiedy poniósł śmierć męczeńską. Wymieniany jest w Martyrologium Rzymskim i Breviarium Syriacum 19 kwietnia jako męczennik. Niektóre źródła jako miejsce śmierci podają Melitene. W rejonach świata, gdzie jest wspominany, występuje w mniej lub w bardziej licznej grupie męczenników. Czczony w sposób zabobonny, co spotkało się z krytycznymi zarządzeniami Stolicy Apostolskiej. W ikonografii przedstawiany jest jako wódz legionu wojskowego, lub depczący kruka (symbolizującego jutro).

Ekspedyt patron pilne potrzeby

Zdjęcie: św. Ekspedyt, fot. Wikipedia

Jedna z legend głosi, że świętemu w dniu, w którym zdecydował się nawrócić na chrześcijaństwo ukazał się diabeł pod postacią kruka, nakłaniając go, aby odłożył realizację swojego postanowienia na następny dzień. Św. Ekspedyt zmiażdżył ptaka swoją stopą, oświadczając: „Zostanę chrześcijaninem dzisiejszego dnia”. Brakuje wzmianek o kulcie św. Ekspedyta w starożytności. Jego początki datują się na XVII wiek. Rozwój nastąpił w wieku XIX wieku zwłaszcza we Włoszech, Francji i niektórych rejonach Niemiec. W Polsce ołtarz poświęcony św. Ekspedytowi znajduje się w lewej nawie warszawskiego kościoła Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela. Tam też, w poniedziałki o godz. 17:00, sprawowana jest msza św. ku czci św. Ekspedyta.

Jest znana też druga modlitwa do Świętego:

Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, mój obrońco, ciebie Pan Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi w ich potrzebach i kłopotach. Pomagałeś wszystkim ludziom zwracającym się do ciebie z potrzebami duszy i ciała: chorym niosłeś pociechę i zdrowie, studentom jasną myśl, grzesznikom nawrócenie, zwaśnionym zgodę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich ludzi, którzy za twoją przyczyną otrzymali pociechę i pomoc, i nadal udzielasz jej ludziom proszącym o nie.

Mam również nadzieję, że dzięki twojemu wstawiennictwu u Boga prośby moje, dotyczące mojego dobra, będą wysłuchane. Proś więc Boga, aby przebaczył moje grzechy i dał mi łaskę poprawy życia, a szczególnie łaskę, o którą cię proszę w tej nowennie… (chwila cichej modlitwy).

Jako wyraz wdzięczności obiecuję ci naśladować przykład twoich cnót i szerzyć nabożeństwo do ciebie. Amen.
Zobacz także
Wasze komentarze